Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 20, 2017

Ἐπιστροφή στήν «κανονικότητα»


Ὡραία επικοινωνιακή ντρίμπλα στήν κατάμαυρη φτώχεια το μαζούτ του Σαρωνικού καί το φορομπήξιμο. Ἡ... ἀναίμακτος ἀλλαγή φύλου!

Ὁ Τσίπρας στό ὑπουργικό συμβούλιο εἶδε τα ἀόρατα καί διαπίστωσε τα ἀπίστευτα. Μίλησε γιά... θετικό μομέντουμ στήν ἑλληνική οἰκονομία καί ἀποφάνθηκε ὅτι μόνο ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπορεῖ νά το ἀξιοποιήσει οὐσιαστικά, ὥστε σέ ἕναν χρόνο ἡ χώρα νά βγει ἀπό το Μνημόνιο καί «νά ἐπιστρέψει στήν κανονικότητα».

Τά προαναφερθέντα δέν χρειάζονται σχολιασμό. Ἀρκεῖ μία βόλτα στά κλειστά μαγαζιά μέ τίς σκονισμένες βιτρίνες, τα λουκέτα, τους πάμπολλους λογαριασμούς καί τα μπουγιουρντιά πού ἔχουν σφηνώσει κάτω ἀπό την πόρτα γιά νά διαπιστώσεις ὅτι το τσιπρικό μομέντουμ (λατινικά momentum, τό ὁποῖον σημαίνει φόρα, ὁρμή) εἶναι αὐτό πού ἔχει κάθε σκάφος ὅταν φισκάρει μέ ὕδατα καί πάει ντουγροῦ γιά τόν
πάτο της θαλάσσης - ὅπως, γιά παράδειγμα, αὐτό πού γέμισε μέ μαζούτ τον Σαρωνικό.

Μία ἐπιπλέον τραγική εἰρωνεία στόν λόγο του Τσίπρα εἶναι ἡ φράση «ἐπιστροφή στήν κανονικότητα». Τί εἶναι κατ’ ἐκείνον... κανονικό; Σίγουρα κάτι το ὁποῖο θά ἔφερνε στή Βουλή καί θά ψήφιζε ὁ ἴδιος. Κανονικό, λοιπόν, γιά τον Τσίπρα καί τους ὁμονοοῦντες μέ ἐκεῖνον εἶναι νά ἀλλάζεις φύλο μέ μία ἁπλή δήλωση! Ἀπό Βρασίδας Καρανταούλης νά γίνεσαι Τζέσικα Καρανταούλη μέ μία ἁπλή ἐπίσκεψη στό ληξιαρχεῖο.

Στό νομοσχέδιο του ὑπουργείου... Δικαιοσύνης (ἄλλο ἀκούσιο ἀστεῖο ἡ χρήση της λέξεως δικαιοσύνη γιά τοιαύτες καταστάσεις) ἀναφέρεται ὅτι: «Ὥς ταυτότητα φύλου νοεῖται ὁ ἐσωτερικός καί προσωπικός τρόπος μέ τον ὁποῖο το ἴδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ἀνεξάρτητα ἀπό το φῦλο πού καταχωρίστηκε κατά τη γέννηση του μέ βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά.[...] Ὁρίζεται ὅτι σέ περίπτωση ἀσυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου καί καταχωρισμένου φύλου, το πρόσωπο μπορεῖ νά ζητήσει τή διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου του ὥστε αὐτό νά ἀντιστοιχεῖ στή βούληση, τήν προσωπική αἴσθηση τοῦ σώματος καί την ἐξωτερική του εἰκόνα.[...] Ἡ διαδικασία γιά τη διόρθωση καταχωρισμένου φύλου, ἡ ὁποία γίνεται μέ δικαστική ἀπόφαση καί δέν ἀπαιτεῖται ὁποιαδήποτε προηγούμενη ἰατρική ἀγωγή ἤ ἐπέμβαση».
Αὐτή εἶναι ἡ νέα «κανονικότητα» στήν ὁποία θέλουν νά μᾶς ἐπιστρέψουν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: