Τρίτη, Ιουνίου 12, 2018

ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ


Τά συλλαλητήρια γιά τή Μακεδονία φαίνονται ἀπωθητικά σ’ αὐτούς ποῦ ὁδήγησαν τήν Ἑλλάδα στή χρεοκοπία. Προτιμοῦν τά Gay Pride

Στιγμιότυπο ἀπό τήν παρέλαση τῆς ὁμοφυλόφιλης «ὑπερηφάνειας» στήν Ἀθήνα, τήν ὁποία στήριξε ἡ Βουλή. Τό ὄν στή φωτογραφία φοράει σταυρό καί ἡ μορφή τοῦ ἁγίου Νικολάου βρίσκεται ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπό τό σημεῖο ὅποιων γεννητικῶν ὀργάνων του. Εἰκόνα ξεκάθαρη. Μήνυμα σαφές. Ἡ βλασφημία δέν παρουσιάζεται σάν ἐξαίρεση, σάν μαχητική παραφωνία μίας νεοταξικής δυστοπίας, ἀλλά ὡς κανόνας. Ἔτσι θέλουν τό νέο εἶδος ἀνθρώπου. Μετέωρο μεταξύ φύλων, ἕωλο, δίχως ρίζες καί εὐρύτερες ἀναφορές πλήν τῶν σεξουαλικῶν ἕξεων καί ἐκτροπῶν τοῦ.

Δίπλα στό ὄν ποῦ ἔχει τόν Aϊ-Νικόλα πάνω στά ἀπαυτά του βρίσκεται τό πολιτικό, πνευματικό, οἰκονομικό, ἐγχώριο καί διεθνές καθεστώς. Οἱ ἄλλοι, αὐτοί πού πᾶνε στά συλλαλητήρια γιά τή Μακεδονία, εἶναι οἱ μέχρι τώρα πολλοί ἀλλά ἡττημένοι του
ἀκήρυχτου παγκόσμιου πνευματικοῦ πολέμου. Οἱ ἁπλοί πολίτες, αὐτοί πού δέν ἔχουν στό πλευρό τους τόν ΣΥΡΙΖΑ, τή Νέα Δημοκρατία, τό Ποτάμι, τό ΠΑΣΟΚ καί τίς πρεσβεῖες τῶν μεγάλων δυνάμεων γιά νά σώσουν τήν πατρίδα, τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἴδια τήν ψυχή τους, πρέπει νά νικήσουν ὅλους αὐτούς τούς ὁποίους πάντοτε θά βρίσκουν ἀπέναντί τους.

Ἀπό τό σύνολο τῶν ἐκδηλώσεων τῆς ὁμοφυλόφιλης «ὑπερηφάνειας» εἶναι δύσκολο νά ξεχωρίσεις κάτι. Ἡ αἰσθητική, τό στιλ, ἡ ρητορική καί τά μηνύματα τῆς «γιορτῆς» ἀπέχουν ἐξίσου ἀπό τό μέτρο, τήν αἰσθητική, τό πρέπον, τό ἐθνωφελές, τήν εὐσέβεια καί τήν ταπεινοφροσύνη πού συνθέτουν τήν εἰκόνα τῆς ἀληθινῆς πνευματικῆς προόδου. Πόσο νά διαφέρει ἕνα τετραγωνικό ἑκατοστό τοῦ ἐρέβους ἀπό ἕνα ἄλλο; Ἐλάχιστα ἕως καθόλου.

Ὡστόσο, ἔχει ἐνδιαφέρον ἡ ἀπροκάλυπτη ἐπίθεση σέ ὅλα ὅσα συνέχουν τήν ἑλληνική κοινωνία ἐδῶ καί χιλιετίες. Ἡ καλά ὀργανωμένη καί ἄρτια σκηνοθετημένη παράσταση τῆς ρήξης μέ τόν ταυτοτικό προσδιορισμό τοῦ Eλληνα καί τοῦ χριστιανοῦ εἶναι τά κυρίαρχα στοιχεῖα αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων. Ἡ ἐπίθεση δέν πρόκειται νά καταλαγιάσει. Ἀντίθετα, θά δυναμώσει καί ἡ Βουλή θά συνεχίσει μέ ἀμείωτο ρυθμό νά νομοθετεῖ ἐναντίον τῆς πίστεως καί τοῦ ἔθνους μας.

Κι ὅλα αὐτά θά καταρρεύσουν σάν χάρτινος πύργος καί ἡ ἀσκηθεῖσα πίεση θά ἐπιστραφεῖ μέ τό παραπάνω.