Σάββατο, Ιουνίου 09, 2018

ΤΑ ΣΤΙΛΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ


Αὐτοί πού στήνονται στήν οὐρά γιά νά προσκυνήσουν τή μούμια τοῦ Λένιν κατηγοροῦν τούς χριστιανούς γιά «εἰδωλολατρία»

Οἱ συριζιάνοι καί οἱ πάσης φύσεως νεοταξικοί ὁμότεχνοί τούς εἶναι ἀτσίδες, ἀπό τήν ἀνάποδη. Πολλοί ἐξ αὐτῶν τυγχάνουν δραπέτες, ἀπόμαχοι ἤ ἀκόμα καί... ἀπόβλητοι τοῦ ΚΚΕ. Αὐτό τό κόμμα πίστευε καί πιστεύει στόν... ἀνθρωπισμό τοῦ Στάλιν καί στήν ἀταξική κοινωνία (κάτι τόσο κόντρα στή φύση ὅσο ἡ μουστάρδα στό τηγανητό αβγό). Ντελαλίζει κι ἄλλα ξεκούδουνα πράγματα, ἀλλά δέν εἶναι τῆς παρούσης νά παρατεθοῦν. Ἀρκετές δόσεις παλάβρας λαμβάνομεν καθ' ἑκάστην.

Οἱ πρώην καί νῦν μαρξιστές ἀλλά καί οἱ φιλελέδες συμπαθοῦν σχεδόν ὁτιδήποτε βρίσκεται ἐκτός ἑλληνικῆς καί χριστιανικῆς παράδοσης. Τώρα τό νέο τούς σπόρ, μία μόδα πού θά διαρκέσει περίπου
μία ἑβδομάδα, εἶναι νά εἰρωνεύονται ὅσους νέους πῆγαν τά στιλό μέ τά ὁποία θά γράψουν πανελλαδικές στήν ἐκκλησία γιά νά τά διαβάσουν οἱ ἱερεῖς. Τό ἴδιο σαρκάζουν καί καγχάζουν μέ κάθε ἔνδειξη πίστης στόν Χριστό καί στήν πατρίδα, θέλοντας νά υπεραναπληρώσουν τά σκώμματα καί τίς εἰρωνεῖες πού δέν εἶπαν στούς καθοδηγητές τους, αὐτούς πού μιλοῦσαν μέ στόμφο γιά τήν «ἐλευθερία» καί τήν «εὐημερία» τῆς ΕΣΣΔ ἤ γιά τήν «αὐτορρύθμιση» τῶν ἀγορῶν - ἀμφότερα τά τοτέμ ἀποδείχθηκαν χάρτινα, κάλπικα, μουσαντόν, «μαϊμουδένια».

Οἱ νέοι πού πῆγαν τά στιλό τούς στίς ἐκκλησίες πολύ καλά ἔκαναν. Πιστεύουν στόν Χριστό, πιστεύουν στή θαυματουργή δύναμη τῆς προσευχῆς, γνωρίζουν τήν ἀκατάβλητη ἰσχύ τῆς πίστεως. Ἄλλωστε, ἡ πολυχιλιετής ὕπαρξη τοῦ ἔθνους μας καί ἡ σταθερή πορεία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐπί δύο χιλιετίες θαύματα εἶναι, θαύματα ἁπτά καί μεγαλειώδη, πού δέν μποροῦν νά ἀκυρώσουν οἱ ἀμφισβητίες.

Εἶναι σοφοί ὅσοι θέτουν ψυχή καί ὕλη στό ἔλεος τοῦ Κυρίου καί ζητοῦν τή χάρη Του. Μέ αὐτό πού οἱ ἄλλοι θεωροῦν «τίποτα», οἱ Ἕλληνες ἔχουν κατορθώσει τά πάντα καί μποροῦν νά κάνουν ἄλλα τόσα. Οἱ ἄλλοι, αὐτοί πού ἀσκοῦν τήν αἱματηρή λατρεία τοῦ σφυροδρέπανου ἤ ἔχουν θεοποιήσει τό χρῆμα, ἄς συνεχίσουν νά εἰρωνεύονται μέχρι νά μάθουν ἐπιτέλους νά κάνουν κάτι οὐσιαστικό στή ζωή τούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: