Παρασκευή, Ιανουαρίου 18, 2019

10 year challenge

Φαντάσου πόσο ἔχει διαβρώσει τό πνεῦμα τῆς αὐτοκρατορίας (ΗΠΑ) τήν μικρή ἐπαρχία ὥστε οἱ ὑπήκοοι ὑπακοῦν στήν προσταγή νά ἐμφανίσουν φωτογραφία τούς πού ἐλήφθη πρό δεκαετίας - χωρίς κἄν νά ξέρουν ποιός ἔδωσε τήν διαταγή!

Δεν υπάρχουν σχόλια: