Πέμπτη, Ιανουαρίου 17, 2019

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Ἡ Ἱστορία ἔχει ἀποδείξει ὅτι τά ἀνθρώπινα κίνητρα δέν εἶναι μόνο οἰκονομικά. Ὁ ψυχολογικός παράγοντας εἶναι πολύ κρίσιμος…

Κάποιος, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ἔχει τόση σχέση μέ τήν πολιτική καί τήν Ἱστορία ὅσο ἡ ἑλληνόφωνη τηλεόραση μέ τήν ποιότητα, ἴσως νά ἀναρωτιέται γιατί ἡ Ἀριστερά ἔχει φαγωθεῖ νά πουλήσει τή Μακεδονία. Ἡ ἀντιπάθεια τῆς Ἀριστερᾶς γιά τή Μακεδονία ξεκινᾶ, κυρίως, ἀπό τόν Μέγα Ἀλέξανδρο (μία προσωπικότητα πού λατρεύουν νά λασπολογοῦν ὅσοι θέλουν νά ἐξισώνουν τίς κοινωνίες πρός τά κάτω). Μερικές πτυχές τοῦ χαρακτήρα, ἀλλά καί τῆς δράσης του ἀρκοῦν γιά νά δείξουν τί εἶναι αὐτό πού ἐνοχλεῖ τούς ἀριστερούς μέ τήν ὑπόθεση τοῦ Μεγίστου τῶν Ἑλλήνων.

Ἀντιγράφουμε μερικά ἀντιπροσωπευτικά ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο τοῦ καθηγητή, δρος Ἰωάννη Κ. Χολέβα, πού τιτλοφορεῖται «Ἀλέξανδρος ὁ Μέγιστος - Ὁ “ΕΝΑΣ”. Ἡ προσωπικότητα καί τά οἰκονομικά του» (ἐκδόσεις Πελασγός).

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἦταν «ἰδιαίτερα εὐλαβής καί εὐσεβής» (σελ. 57). Ἐπίσης, εἶναι ὁ πατέρας τοῦ καπιταλισμοῦ (σελ. 47): «Ἐνθάρρυνε τή μετάσταση ἀπό τήν κτηνοτροφία στή
γεωργία καί δίδαξε ἑλληνικές μεθόδους γιά ἐντατικές καλλιέργειες. Με τίς πόλεις ἵδρυσε “ἀστικά κέντρα”. Το ἐμπόριο αὐξήθηκε ταχύτατα, μέ ἀσφάλεια καί χωρίς δασμούς, ἀπό τήν Ἑλλάδα ὡς τόν Ὕφάση (προδρομική μορφή ζώνης Ἐλεύθερων Συναλλαγῶν). Ἔγινε ἡ ἀλλαγή ἀπό τήν ἀνταλλακτική στήν καπιταλιστική οἰκονομία. Στήν Βακτριανή τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον του προσέλκυσε τό “φλεγόμενο νερό” πού δέν ἦταν ἄλλο ἀπό τό πετρέλαιο». Σιχαινόταν τούς κλέφτες καί τούς προδότες (σελ.48): «Αἰσθάνθηκε θλίψη καί ἀπογοήτευση ὅταν διαπίστωσε τήν κατάχρηση πού ἔκανε ὁ... ἔμπιστός του θησαυροφύλακας Ἄρπαλος τοῦ Μαχάτα, ὁ ὁποῖος ἐξαφανίστηκε μέ τά κλοπιμαῖα. Τήν προδοσία ποτέ δέν ἀνέχθηκε ἀκόμα καί σέ βάρος τῶν ἐχθρῶν! Ὁ σατράπης τῆς Βακτριανής Βῆσσος πρόδωσε τόν βασιλιά τῶν Περσῶν Δαρεῖο, πού πέθανε. Τόν καταδίωξε ἀμείλικτα καί τόν σκότωσε.

Καί ἡ χαριστική βολή γιά τούς κομμουνιστάς (σελ.57): «Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ὡς ἄνθρωπος ἦταν λάτρης τῆς καθαριότητας τοῦ σώματος. Κάθε πρωί μετά τό ξύπνημα καί κάθε βράδυ πρίν κατακλιθεῖ, ἀπαραιτήτως καί χωρίς παράλειψη, ἔκανε λουτρό. Ἀκόμα καί τραυματισμένος ἤ ἄρρωστος πρίν πεθάνει, ἀσχολοῦνταν σχολαστικά μέ τήν καθαριότητα τοῦ σώματος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: