Παρασκευή, Ιανουαρίου 10, 2020

Ὁ πόλεμος τῶν πολιτισμῶν


Κακῶς φοβοῦνται ὁρισμένοι τὸν ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο, διότι ἤδη διεξάγεται ἀλλὰ ὄχι μὲ τρόπο ποὺ ἔχουμε συνηθίσει. Αὐτὴ ἡ σύγκρουση ἔχει υβριδικὴ μορφή. Ἡ ἔντασὴ της δὲν εἶναι ἐκείνη ἡ ἐκκωφαντικὴ ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς «κανονικοὺς» πολέμους.

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, τὸ θέμα τῆς πατρίδας μας εἶναι καὶ ἡ Τουρκία ἀλλὰ καὶ κάτι μεγαλύτερο καὶ ἰσχυρότερο ἀπὸ ἐκείνην: ὁ λόγος γίνεται γιὰ τὸ Ἰσλάμ, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι μόνο θρησκεία ἀλλὰ ἀποτελεῖ μοντέλο κοινωνικῆς συγκρότησης, μπούσουλα διαπροσωπικῶν σχέσεων καὶ ὑπόδειγμα ἔνταξης τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὁμάδων σὲ μία εὐρύτερη κρατικὴ δομὴ. Αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦμε Ἰσλὰμ εἶναι ἕνα ολιστικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο ἔχει κηρύξει τὸν πόλεμο καὶ στὴ Δύση καὶ σὲ ὁτιδήποτε δὲν εἶναι Ἰσλάμ. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι πεδίο μάχης τοῦ παγκόσμιου πολέμου τῶν πολιτισμῶν, ἀλλὰ ἡ πολιτικὴ τάξη δὲν τὸ ἔχει αντιληφθεὶ ἀκόμα ἤ προσποιεῖται ὅτι δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεται.

Ἕνα ὅπλο ποὺ χρησιμοποιεῖται σὲ βάρος μας εἶναι ἡ ἀθρόα λαθρομετανάστευση, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται παραπλανητικὰ «προσφυγικὸ ρεῦμα», ἐνῶ στὴν οὐσία πρόκειται γιὰ ἰσλαμικὸ ἐποικισμό. Οἱ συγκρούσεις στὸ πεδίο τῆς μάχης εἶναι συχνές, ἀλλὰ περνοῦν στὰ «ψιλὰ» τῶν κατεστημένων ΜΜΕ.

Πολλὲς καταδρομικὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ πραγματοποιεῖ τὸ ἀντίπαλον δέος ἔχουν ὡς στόχους τοὺς χριστιανικοὺς ναούς. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα, ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς
Λειαπυργούσαινας τοῦ Χαλκειοῦς στὴ Χίο. Ἄγνωστοι, ποὺ ἔχουν γνωστὲς φυσικὰ προθέσεις, κάψανε τὴν Ἁγία Τράπεζα τοῦ ναοῦ στὶς 28 Δεκεμβρίου.

Τὸ βράδυ τῆς Τρίτης ἔσπασαν τὰ τζάμια τῆς ἐκκλησίας, πῆραν εἰκόνα τοῦ Ἐσταυρωμένου, τὴν ἔκαναν κομμάτια καὶ τὴν πέταξαν στὸ προαύλιο.

Τὰ περιστατικὰ μὲ τοὺς ἱεροὺς ναοὺς ποὺ βανδαλίζουν οἱ ἐχθροὶ τῆς χριστιανοσύνης δὲν ἔχουν τελειωμό. Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι τὰ χειρότερα βρίσκονται μπροστὰ μας καὶ ἡ κυβέρνηση νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ ξεγελᾶ τοὺς πολῖτες καὶ τὴν πραγματικότητα κάνοντας ἔκτακτες συσκέψεις γιὰ τὸ «μεταναστευτικό».

Οἱ συσκέψεις, οἱ κούφιες δηλώσεις καὶ τὰ ἀνόητα σχεδιάσματα δὲν πείθουν κανέναν. Τὸ ἐποικιστικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας ἐξελίσσεται γιὰ τὴν κυβέρνηση τῆς Ν.Δ. ὅπως ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γιὰ τὴν κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «δημοκρατία»

Δεν υπάρχουν σχόλια: