Κυριακή, Ιουλίου 26, 2020

Πάρτι στὸ κλεμμένο σπίτι τοῦ Θεοῦ


Γίνεται καταγέλαστος ὅποιος προσπαθεῖ νὰ πείσει ὅτι ἀνήκει κάπου ὅπου καὶ ἀταίριαστος δείχνει καὶ ἀνεπιθύμητος.

 
Τιρκουὰζ χαλί, αἰσθητικὴ παζαριοῦ, σκηνικὸ τσαντὶρ μαχαλὰ στὴν καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, μέσα σ’ ἕνα κτιστὸ ἄδυτο ὅπου τέμνονται τὰ ἄφατα μὲ τὰ ρητά, τὰ μυστήρια μὲ τὰ ἀποκεκαλυμμένα, τὰ οὐράνια μὲ τὸν κόσμο τῶν ἀνθρώπων. Κι αὐτοὶ πανηγυρίζουν ἔξαλλα σὰν τὶς συμμορίες μετὰ ἀπὸ μία ἐπιτυχημένη ληστεία καὶ βγάζουν γρυλλισμοὺς τὴν ὥρα ποὺ γραπώνουν τὰ μετρητά.

Τὸ τουρκικὸ κράτος εἶναι μία μαφιόζικη ὀργάνωση ποὺ δὲν ξέρει ἄλλη γλώσσα νὰ μιλᾶ ἀπὸ τὴν ἁρπαγὴ καὶ τὸν φόνο. Καὶ τώρα, γιὰ μία ἐπιπλέον φορὰ, θέλουν νὰ παρτάρουν σὲ κλεμμένο σπίτι, νὰ μαγαρίσουν τὰ ἅγια προσπαθώντας νὰ κουκουλώσουν τὴν ψυχικὴ ἀθλιότητα μὲ ὑλικὸ μεγαλεῖο, ποὺ ἄλλοι δημιούργησαν, ἄλλοι δόξασαν, ἄλλοι παρέδωσαν στὴν κρίση τῶν χιλιετιῶν. 

Πὼς νὰ ἀντιγράψεις τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ὅταν μέσα στὶς φλέβες σου κυλάει τὸ δηλητήριο τοῦ μίσους, τὸ ἔνστικτο τῆς γενοκτονίας, ἡ δίψα γιὰ αἷμα καὶ οἱ νομαδικὲς μνῆμες; Γίνεται καταγέλαστος ὅποιος προσπαθεῖ νὰ πείσει ὅτι ἀνήκει κάπου ὅπου καὶ ξένος δείχνει καὶ ἀνεπιθύμητος. 

Ὁ τουρκισμὸς δὲν εἶναι πολιτισμὸς ἀλλὰ σύστημα διοίκησης ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης. Το νὰ μοστράρεις… πολυτέλειες ποὺ ἔκλεψες σ’ αὐτοὺς ποὺ τὶς δημιούργησαν καὶ μποροῦν νὰ φτιάξουν ἄλλες τόσες στὴν ἀρχὴ προκαλεῖ θυμηδία κι ἔπειτα ὀργή. Κι αὐτὴ ἡ ὀργὴ σωρεύεται αἰῶνες τώρα, σὰν σύννεφο ποὺ πυκνώνει καὶ μαυρίζει πάνω ἀπὸ καταραμένο τόπο καὶ ἑτοιμάζεται σύντομα νὰ βρέξει φωτιὰ καὶ θειάφι καὶ νὰ ἐκτονώσει τὸ ἀπόθεμα τῆς ἀδικίας μὲ μυριάδες κεραυνοὺς δικαιοσύνης. 

Τὰ πάρτι στὰ κλεμμένα σπίτια πολλὲς φορὲς τὰ σταματᾶ ἡ Ἀστυνομία καὶ τέτοιου εἴδους πάρτι σὰν τὸ τούρκικο στὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ, στὴν Ἁγία Σοφία, ἡ Ἀστυνομία ποὺ θὰ κληθεῖ νὰ τὸ σταματήσει θὰ φοράει χακὶ καὶ φαιοπράσινα καὶ θὰ ἔρθει μὲ τὴ φόρα καὶ τὴν ἐπιτάχυνση ποὺ δίνουν οἱ αἰῶνες τῆς ἀδικίας. Θεοῦ θέλοντος καὶ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀγωνιζομένου ἡ ὥρα τῆς πληρωμῆς ὅλων τῶν λογαριασμῶν πλησιάζει καὶ τὰ χρέη θὰ ἐξοφληθοῦν μὲ τὸ ἀναλογοῦν ἐπιτόκιο. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: