Δευτέρα, Νοεμβρίου 22, 2021

Εὐρωπαίων περίγελα, ἀρχαίων παλιάτσοι

 

«Ἔθεσα τὸ ζήτημα τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνα στὸν Πρωθυπουργὸ Boris Johnson σήμερα καὶ πρόθεσὴ μου εἶναι νὰ συνεχίσω νὰ ἐργάζομαι σκληρὰ ἕως τὴν ὁριστικὴ ἐπιστροφὴ τους στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης. Θέλουμε νὰ συνεργαστοῦμε μὲ τὴν κυβέρνηση τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ τὸ Βρετὰνικὸ Μουσεῖο γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσης ποὺ θὰ καταστήσει δυνατὸ νὰ δεῖ κανεὶς τὰ Γλυπτὰ τοῦ Παρθενῶνα στὴν ὁλότητὰ τους, στὴν Ἀθήνα.[…] Δὲν τίθεται ἀμφιβολία πῶς μποροῦν νὰ ἐκτιμηθοῦν μὲ τὸν καλύτερο τρόπο εὑρισκόμενα στὸν χῶρο ποὺ ἀνήκουν. Ἔχει μεγάλη σημασία ἡ ὀπτικὴ σύνδεση τῶν γλυπτῶν μὲ τὸ ἴδιο τὸ μνημεῖο ποὺ τοὺς προσδίδει τὴν παγκόσμια ἀξία τους».

16/11/2021. Ἀπόσπασμα ἀπὸ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὸν χαιρετισμὸ του στὰ ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης «Ancient Greeks: Science and Wisdom» στὸ Μουσεῖο Ἐπιστημῶν τοῦ Λονδίνου.


Μόνο ὡς εἰρωνεία μπορεῖ νὰ εκληφθεὶ τὸ αἴτημα τῶν μεγάλων ἀφελληνιστῶν, τῶν κομματαρχῶν, γιὰ ἐπαναπατρισμὸ τῶν γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνα. Σε ποιὰ πατρίδα νὰ ξανάρθουν τὰ κλοπιμαῖα; Μὲ ποιὰ Ἀθήνα θὰ συνδέονται… ὀπτικὰ καὶ τὰ κλεμμένα γλυπτὰ (ἄν καὶ ὅποτε ἐπιστραφοῦν) ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀκρόπολις; Πῶς νοεῖ τὴν ὀπτικὴ σύνδεση ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὴν ἰσλαμοποιημένη φαβέλα ποὺ βρωμοκοπᾶ οὖρα καὶ κόπρανα, εἶναι γεμάτη μὲ τὰ ἐκζέματα καὶ τὶς πυορροοῦσες πληγὲς τῶν γκραφίτι καὶ στὴν ὁποία ἔχει...

...ἀποϊεροποιηθεῖ κάθε γωνιὰ της;  

Κι ἐμεῖς, ποὺ διὰ τῆς ψήφου ἤ τῆς ἀνοχῆς μας νομιμοποιοῦμε τὸ ἄγος πῶς μᾶς ἦρθε καὶ θέλουμε νὰ πάρουμε «πίσω» ὅσα ἔκλεψε ἕνας ξένος καὶ δὲν στρεφόμαστε πρῶτα στὸν ἑαυτὸ μας; Γιατὶ δὲν μαζεύουμε ἀπὸ τὸ λασπωμένο ἔδαφος τοῦ δημοσίου βίου τοὺς πολύτιμους λίθους ποὺ πετάξαμε σὰν ἀπορρίμματα; 

Κολοβώσαμε τὸ ἱερότερο κομμάτι τῆς ἄυλης καὶ ἄφθαρτης κληρονομιᾶς μας, τὴν ἴδια τὴν ταυτότητὰ μας, τὴν πάνσεπτη γλῶσσα μας μὲ προδοτικὰ νομοθετήματα. Τὴν κατάργηση τῆς καθαρεύουσας καὶ τὸν ἐξοβελισμὸ τῶν πνευμάτων ἀπὸ τὴν γλῶσσα κράτους καὶ λαοῦ ἐπέβαλαν διά… νόμων ποὺ ἔφεραν πρὸς ψήφιση ἀπὸ τὴ μία ὁ Γεώργιος Ράλλης, ὁ γιὸς δωσίλογου πρωθυπουργοῦ κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Λευτέρης Βερυβάκης, ὁ ἀξιοθρήνητα γραφικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ μπρούτου, τριτοκοσμικοῦ ἐκφαυλισμοῦ τοῦ συλλογικοῦ βίου, ποὺ συνόψιζε τέλεια τὸ βδελυρὸ ΠΑΣΟΚ. Ἀπ’ ὅλα τὰ θέματα, αὐτὸ ἀξιολόγησαν ὡς μεῖζον οἱ κομματάνθρωποι τῆς παρακμῆς, οἱ ἄγγελοι τοῦ ἀφελληνισμοῦ: τὸν ἀπεμπλουτισμὸ τῆς γλώσσας, τὴν ἰσοπέδωση τοῦ ἐθνικοῦ λογισμικοῦ μας. 

Ἔτσι πριονίσαμε τοὺς κλάδους τοῦ δέντρου ποὺ μᾶς δρόσιζε μὲ τὸν στοργικὸ ἴσκιο τῆς Ἱστορίας του καὶ μᾶς ἔτρεφε μὲ τοὺς καρποὺς ἑνὸς ἀξεπέραστου πολιτισμοῦ. Ἔτσι πλήξαμε καίρια τὶς βαθιὲς ρίζες του, ποὺ ἁπλώνονται σ’ ὁλόκληρη τὴ γῆ ἀλλὰ ἀποξηραίνονται στὰ δικὰ μας χώματα.  

Ζητᾶμε πίσω αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀνήκουν ἐνῶ ἀπὸ καιρό τα ἔχουμε ἀποποιηθεῖ, τὰ ἔχουμε ἀποκηρύξει, χλευάζουμε ὅλους ὅσοι τὰ ὑπερασπίζονται, περιφρονοῦμε τὶς ἀξίες ποὺ ἐκπροσωποῦν, γκρεμίζουμε ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ τὰ δημιούργησε, ἐνταφιάζουμε περικαλλῆ μνημεῖα καὶ εὑρήματα διότι δὲν βρίσκουμε πόρους νὰ τα… ἀναδείξουμε. Ἔτσι καταχώνουμε τὰ δίδυμα ἀδελφάκια ὅσων «ἀπαιτοῦμε» νὰ μᾶς ἐπιστρέψουν οἱ ξένοι (βλ. βωμὸς Δώδεκα Θεῶν, οἰκία Πρόκλου κ.ά.). Τὸν ἐνταφιασμὸ τῶν ἀρχαιοτήτων μας τὸν ἀποτυπώνουμε, ὡς κτῆμα αγήραστης ἀθλιότητας, μὲ προχειρογραμμένες ἀποφάσεις δομημένες πάνω σὲ κατάπτυστα σκεπτικὰ δίχως κἂν νὰ κάνουμε δεύτερη σκέψη γιὰ τὸ μέγεθος τῆς ὕβρεως. 

Ἔχουμε εξώσει τοὺς θεοὺς ἀπὸ τὸν τόπο τους καὶ ἀναγνωρίζουμε ὅλες τὶς μεγάλες θρησκεῖες Ἀνατολῆς καὶ Δύσης ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἑλληνική. Τώρα, μάλιστα, ὁλοκληρώνουμε τὴν ἔξωση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν τόπο του ἀνεχόμενοι κρατικὸ face control στοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τελικά, ὅμως, ἴσως νὰ ὑπάρχει μία πειστικὴ ἐξήγηση: θέλουμε πίσω τὰ γλυπτὰ τοῦ Παρθενῶνα γιὰ νὰ κόβουμε ἀκόμα πιὸ ἀκριβὸ εἰσιτήριο στοὺς ξένους ποὺ ἔρχονται νὰ βγάλουν σέλφι στὴν Ἀκρόπολη. 

Τὸ ὅλο σκηνικὸ παραπέμπει στὴν ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Κωστὴ Παλαμᾶ «Ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Μοναξιὰ» καὶ εἰδικὰ στὸ Δεύτερο Βιβλίο, ποὺ περιλαμβάνεται τὸ ποίημα «Ἀποκριτικὴ Γραφὴ», ποὺ κραυγάζει:

«Δὲν ἔχεις, Ὄλυμπε, θεούς, μηδὲ λεβέντες ἡ Ὄσσα,

ραγιᾶδες ἔχεις, μάνα Γῆ, σκυφτοὺς γιὰ τὸ χαράτσι,

κούφιοι καὶ ὀκνοὶ κατὰφρονᾶν τὴ θεία τραχιὰ σου γλῶσσα,

τῶν Εὐρωπαίων περίγελα καὶ τῶν ἀρχαίων παλιάτσοι.

Καὶ δημοκόποι Κλέωνες καὶ λογοκόποι Ζωίλοι,

καὶ Μαμμωνάδες βάρβαροι, καὶ χαῦνοι Λεβαντῖνοι

λύκοι, ὦ κοπάδια, οἱ πιστικοὶ καὶ ψωριασμένοι οἱ σκύλοι

κι οἱ χαροκόποι ἀδιάντροποι καὶ πόρνη ἡ Ρωμιοσύνη!»


Δεν υπάρχουν σχόλια: