Σάββατο, Απριλίου 16, 2016

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΠΟΛΑΤΙΔΗ

Καλῶς νὰ ὁδεύσεις στὰ πεδία τῆς ἄφθαρτης ἀρετῆς καὶ τῶν τέλειων ἰδεῶν συναγωνιστή. Οἱ εκθεωμένοι προπάτορες σὲ ἀναμένουν. Μέμνησο πιεῖν ψυχρὸν ὕδωρ προρρέον τῆς Μνημοσύνης ἀπὸ λίμνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: