Δευτέρα, Απριλίου 04, 2016

Ὁδηγός ἀποφυγῆς μνημονίων

«Τα ἐπώδυνα μέτρα δὲν μποροῦσαν νὰ εἶχαν αποφευχθεῖ. Ἡ Ἑλλάδα ἦταν το πειραματόζωο». Γιῶργος Παπανδρέου στὸ Time, Μάιος 2012. 

Διαπίστωση πρώτη καὶ βασικὴ: Ἄν δὲν ἔφευγε ὁ βασανιστὴς ζώων Γιαν Φαμπρ ἀπὸ την καλλιτεχνικὴ διεύθυνση του Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν, πιθανότατα θὰ μας φοροῦσαν Μνημόνια γιὰ την ἑπόμενη χιλιετία, περασμένα σὲ κορδέλα χαβανέζικου τύπου - ἀπὸ τον λαιμὸ μέχρι τους ἀστραγάλους. 
Ἡ ὑπόθεσή του καὶ ἡ ἔνταση του φτυσίματος που ἔριξε σὲ ὅλους τους Ἕλληνες σίγουρα ἀποτέλεσε ἀντικείμενο παρατήρησης καὶ μελέτης ὁρισμένων «Ἐπικυρίαρχων». Αὐτοί, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν σφυγμομετροῦν κοινωνίες, κράτη καὶ δυνάμεις που ἀναπτύσσονται ἐντὸς των χωρῶν, ἔχοντας ὡς ἐργαλεῖα ἀνάλυσης των δεδομένων...
τὴν ἔκβαση σὲ κορυφαία διλήμματα καὶ συγκρούσεις. Ἄν ὁ λαὸς ἤ οἱ πολιτικὲς δυνάμεις ἤ ὅλοι μαζὶ δείξουν τα δόντια τους καὶ προβάλλουν σοβαρὴ ἀντίσταση στὴν ὅποια ἐπίθεση δεχτοῦν τότε οἱ «ἐπιστήμονες» διακόπτουν το πείραμα ἤ το ἀναβάλλουν γιὰ ἀργότερα. Ἄν τα πειραματόζωα καταπιοῦν ἀμάσητη την πρόκληση καὶ ἐπιδείξουν «ἄψογον στάσιν» τότε θὰ ἀρχίσουν νὰ τα κομματιάζουν καὶ νὰ τα… παιδεύουν πέραν πάσης φαντασίας καὶ περιγραφῆς. Ὅπως ἀκριβῶς συνέβη μὲ το πρῶτο Μνημόνιο.

Ἴμια

Τοῦ Τζέφρυ τοῦ ξέφυγε ἡ ἀλήθεια ἤ ἁπλὰ ἤθελε νὰ μας τρίψει κατάμουτρα την ἧττα μας. Γίναμε πειραματόζωα. Ἰνδικὰ χοιρίδια. Ποντίκια ἐργαστηρίου. Αὐτὸ ἦταν προγραμματισμένο. Ὡστόσο, ὑπάρχουν περιπτώσεις που μπορεῖ νὰ προκύψουν ἐκτὸς προγράμματος ἀλλὰ νὰ χρησιμεύσουν στοὺς ἄρχοντες του κόσμου τούτου στὴν ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων γιὰ το πόσο σκληρὰ καρύδια ἤ μαλακοὶ πουρέδες εἴμαστε. Στὰ Ίμια, μὲ τον Σημίτη νὰ μὴν ὁδηγεῖται σὲ εἰδικὸ δικαστήριο γιὰ την προδοσία ἀλλὰ νὰ ἐκλέγεται ἐκ νέου πρωθυπουργός, φανήκαμε ὅτι μποροῦμε νὰ σηκώσουμε πολλὰ καὶ νὰ χωνέψουμε ἀκόμα κι ἀγκωνάρια. Στὸ Χρηματιστήριο, το 2004, τον Οτσαλὰν καὶ τα ὑπόλοιπα αἴσχη του πασοκιστάν, πάλι «λίγοι» ἀποδειχθήκαμε. Τώρα, ἂν οἱ καλλιτέχνες καὶ ὁ λαὸς ἀνεχόταν αὐτὸν τον ἄθλιο βασανιστὴ ζώων νὰ μας ἀποκλείει ἀπὸ δικὸ μας Φεστιβὰλ καὶ νὰ φέρνει Βέλγους γνωστοὺς του, θὰ στέλναμε ἀκόμα ἕνα ἠχηρότατο μήνυμα ὕψωσης λευκῆς σημαίας. Ἠθικὸ δίδαγμα: ἡ σφοδρὴ καὶ ἀνυποχώρητη ἀντίσταση στὰ κρίσιμα καὶ συμβολικὰ ἀποτελοῦν μονόδρομο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: