Τρίτη, Απριλίου 12, 2016

The art of making art


Ἰδού καί κάτι το ὡραιότατον. Δόξα καί τιμή στήν ὀμορφιά πάσης φύσεως καὶ ἐποχῆς!

Δεν υπάρχουν σχόλια: