Σάββατο, Απριλίου 16, 2016

Pecunia pecuniae pecuniae pecuniam pecunia pecunia

Ὁ Ποντίφηκας νὰ ἀφήσει τὰ χαμόγελα, τὶς γλυκερὲς κλάψες καὶ τοὺς θεατρινισμοὺς καὶ νὰ ζητήσει ἕνα μεγάλο συγγνώμη γιὰ τὸ πλιάτσικο τοῦ 1204, ὅπου οἱ μπράβοι του οἱ σταυροφόροι τῆς Δ΄ σταυροφορίας ρήμαξαν τὴν Βασιλεύουσα καὶ νὰ μᾶς γυρίσει τὰ συγγράμματα, τὰ ἔργα τέχνης καὶ τὰ χρυσάφια μας πίσω. Τ' ἄλλα τὰ ἀκοῦμε βερεσὲ - τοὐλάχιστον ὅσοι δὲν ἀνήκουμε στὴν συμπαθή τάξη τῶν αὐστραλοπιθήκων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: