Πέμπτη, Φεβρουαρίου 23, 2017

Νά τούς σπάσουμε τά μοῦτρα


Χρίστος Γούδης
Ἡ ἐπιθετικότητα τῆς Τουρκίας βαίνει καί θά βαίνει συνεχῶς αὐξανόμενη. Θεωρεῖ ὅτι βρισκόμαστε σέ ἠθική σήψη, οἰκονομική κατάρρευση καί συνακόλουθα σέ ἐθνική κατάθλιψη, ἐνῶ οἱ κινήσεις τῆς δείχνουν ὅτι μᾶς θεωρεῖ περίπου ὡς καρπαζοεισπράχτορες. Σίγουρα κάποιοι ἀπό τούς ὑψηλά ἱστάμενους στήν καθ’ ἡμᾶς κρατική καί εὐρύτερη κοινωνική ἱεραρχία (στήν τελευταία διαπρέπουν οἱ πάσης φύσεως καί παραφύσεως σκωληκοειδεῖς ἀποφύσεις τῆς δημοσιογραφίας ἀλλά καί τά θρασύτατα λόγω βλακείας θηλυκά βλαχαντερά τῶν πρωϊνάδικων) εἶναι καταφανῶς ζαλισμένοι ἀπό τό ὕψος τῆς ἐξουσίας (πέραν τῆς μέθης τους ἀπό τά ὅσα μπεκροπίνουν ἤ ρουφοῦν), κάτι πού ἀναμένεται ὅταν ἡ χώρα παραδίδει τίς τύχες της σέ «τσογλάνια» (γκραικομασκαράδες μέ ἤ χωρίς γραβάτα, νεαρούς ἤ ὑπέργηρους σέ ἡλικία ἤ νοητική συγκρότηση).

Ὅμως, σέ κρίσιμες καταστάσεις τό ἔθνος δέν ταυτίζεται μέ τά περιτρίμματά του, ἀλλά μέ τήν βαθύτερη ἐσωτερική δυναμική του ἡ ὁποία
ἐν καιρῶ πραγματικοῦ κινδύνου ἔχει ἱστορικά ἀποδείξει ὅτι εἶναι ἱκανό νά ἀναδείξει τίς πρέπουσες ἡγεσίες πού θά μπορέσουν νά σπάσουν τά μοῦτρα τοῦ κάθε μογγόλου πού νομίζει ὅτι δέν πάσχει ἀπό μογγολοειδή ιδιωτία. Με ἄλλα λόγια, ἄς ἑτοιμασθοῦν ἐκεῖνοι πού πρέπει νά ἑτοιμασθοῦν, γιά νά σπάσουμε τά μοῦτρα (καί ὄχι μόνον τόν τσαμπουκά) τῶν ὅποιων   τούρκων (στήν γλώσσα ἤ στήν ψυχή) πού ἀπειλοῦν τήν πεμπτουσία μίας Ἑλλάδας πού δομήθηκε μέσα ἀπό πράξεις ἀνδρείας, αὐτοθυσίας καί βαθύτερης αἴσθησης τῆς προέλευσής της, τοῦ πεπρωμένου της καί τοῦ καθήκοντός μας νά τό ὑπηρετήσουμε. Καί ἄς κλείσουν τά αὐτιά τους, ὡς ἄλλοι Ὀδυσσείς, στίς ὑστερικές ἀντιδράσεις πού θά προκαλέσει μία τέτοια προοπτική δράσης στούς ἐθνομηδενιστές, στούς λαθρολάγνους, στίς τηλεκοκότες καί στίς ἀσαφοῦς φύλου ὑπάρξεις πού ἔχουν ἐμφυλο-χωρήσει γυαλίζοντας τά πόμολα καί χτενίζοντας καταΐφια στούς διαδρόμους καί τούς ὑπονόμους τῆς χάρτινης κρατικῆς καί τῆς ἰλουστρασιόν μιντιακῆς ἐξουσίας («ἐκάς οἱ βέβηλοι»).

Στίς κρίσιμες στιγμές πού ζοῦμε, ἡ ὥρα αὐτῶν πού ἀναμφισβήτητα ὑπάρχουν καί ἀγρυπνοῦν γιά τό μέλλον τῆς πατρίδας, πλησιάζει. Καί κανείς δέν εἶναι δυνατόν νά ἀνατρέψει τίς ἐπιταγές τοῦ χρόνου, ὅταν τό διακύβευμα εἶναι τό μέλλον τοῦ ἴδιου τοῦ ἔθνους τῶν Ἑλλήνων.Χρίστος Γούδης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ἀθηναίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: