Τρίτη, Φεβρουαρίου 07, 2017

Δῶστε Πουτσίνι στόν λαό!Στιγμιότυπο ἀπό τήν πρεμιέρα τῆς ὄπερας «Τόσκα» τοῦ Τζάκομο Πουτσίνι, ποῦ πραγματοποιήθηκε στίς 16/1/2011 στό Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν.

Ἡ Ἀριστερά ξέρει ἀπό προτεραιότητες. Φαΐ, λεφτά, δουλειά ἄς μήν ἔχεις. Ἀλλά χωρίς Μέγαρο Μουσικῆς δέν ζεῖς!

Ἄχτουνγκ, ἄχτουνγκ! Σήμερον ἡ παράστασις τοῦ θιάσου μας ἔχει καταπολέμηση τῆς διαπλοκῆς, συντριβή τοῦ «παλιοῦ» καί κυριαρχία τοῦ «νέου»! Μαζευτείτε οὗλοι στήν πλατεία (φᾶτε κι ἐλᾶτε) κι ἀκούσατε - ἀκούσατε τί σόι μέτρα πῆρε ἡ κυβέρνηση γιά τό Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, πού τό 'χαμέ ἄγχος μήν τυχόν καί δέν τό πληρώνουμε.

Στήν ἐφημερίδα «Ἡ Αὐγή» (Παρασκευή 3/2/2017) διαβάσαμε τά μέτρα πού πῆρε ἡ κυβέρνηση γιά νά μήν κλείσει τό Μέγαρο. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι τά ἀκόλουθα: «Το 2016 κατ' ἐξαίρεση ἐνέκρινε ποσό 14.387.000 εὐρώ ἀπό τό τακτικό ἀποθεματικό τοῦ Προϋπολογισμοῦ γιά νά ἐξοφληθοῦν οἱ πιστοποιημένες λειτουργικές ληξιπρόθεσμες ὀφειλές πού
εἶχαν γεννηθεῖ μέχρι τίς 31 Δεκεμβρίου 2015. Αὔξησε ἐκτάκτως κατά 1.000.000 εὐρώ τήν ἐπιχορήγηση τοῦ 2016.

Ἡ συνολική ὀφειλή τοῦ Μεγάρου στή ΔΥΟ ἔπεσε ἀπό τά 104.000.000 εὐρώ στά 53.000.000 εὐρώ μέ τόν νόμο 4366/2016. Το 2017 ἡ τακτική ἐπιχορήγηση εἶναι 3.000.000 εὐρώ καί μπορεῖ νά αὐξηθεῖ. Τό Μέγαρο ἕως τέλη Φεβρουαρίου ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό προσκόμιση ἀσφαλιστικῆς καί φορολογικῆς ἐνημερότητας γιά νά μπορεῖ νά εἰσπράττει τήν ἐπιχορήγηση».

Οἱ πρωτοβουλίες τῆς αντισυστημικής, μαχόμενης, ἀνυπότακτης καί μπερκετλίδικης κυβέρνησης Ἀριστερᾶς γιά τή σωτηρία τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθηνῶν δέν εἶναι μόνο ὅσες διαβάσατε. Ἔχει κι ἄλλες νοστιμιές τό μενού, ἀλλά ἄν τίς διαβάσετε ὅλες θά... γκώσετε ἀπό τή «μελωδία τῆς εὐτυχίας» ποῦ παίζουν κάθε μέρα γιά πάρτη σας οἱ λεβεντουριές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ὁποῖες τό 2014 ἔκαναν καί ἐρωτήσεις πρός τήν κυβέρνηση γιά τό πόσο κόστιζε στό Δημόσιο ἡ λειτουργία τοῦ Μεγάρου! Οἱ συριζαῖοι ἀκαταπόνητοι ὑπερασπιστές τῶν λαϊκῶν δικαίων, μέ πρῶτο καί καλύτερο τόν Τσίπρα, πού κατακεραύνωνε τήν προνομιακή μεταχείριση τοῦ Μεγάρου ἀπό τό κράτος, φαίνεται ὅτι εἶδαν τό φῶς τό ἀληθινό. Δέν ἀξίζει τσέντουλο ὁ βίος τοῦ φτωχοῦ συνταξιούχου στήν Πτολεμαΐδα ἄν δέν ὑπάρχει Μέγαρο Μουσικῆς στήν Ἀθήνα γιά νά ἀνεβάζει τήν «Τόσκα» τοῦ Τζάκομο Πουτσίνι.

Ἀβάντι, μαέστρο Τσίπρα! Μπραβίσιμο γιά τήν πολιτική σου!


Δεν υπάρχουν σχόλια: