Πέμπτη, Ιανουαρίου 07, 2021

Ἀνισονομία καὶ κορωνοϊὸς


Οἱ διακρίσεις ποὺ κάνει ἡ κυβέρνηση κοστίζουν ἀκριβὰ στοὺς Ἕλληνες πολῖτες καὶ θὰ κοστίσουν πολὺ περισσότερο στὸ ἄμεσο μέλλον.

Ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Λιάκο

Ἡ κυβέρνηση, ποὺ καμώνεται ὅτι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊού, φέρει τὴ βασικότερη εὐθύνη γιὰ τὴν κατάσταση. Ἡ στήλη ἔχει ἐξαρχῆς ἐπισημάνει πόσο ἐπικίνδυνη ἦταν ἡ ἀπόφασὴ της νὰ ἐπιβάλει ανισονομία στὴ χώρα. Δηλαδή, νὰ ἰσχύουν ἄλλοι νόμοι σχετικὰ μὲ τὸν κορωνοϊὸ γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολῖτες, ἄλλοι γιὰ τοὺς ἀλλοδαποὺς καὶ ἄλλοι γιὰ τοὺς Ρομὰ (οἱ ὁποῖοι εἶναι Ἕλληνες πολῖτες, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση, νομοθετικά, τοὺς ἀντιμετώπισε διαφορετικά). Καὶ τώρα, οἱ ἀνευθυνοϋπεύθυνοι λένε ὅτι ἀγχώνονται γιὰ τὴν κατάσταση στὴ δυτικὴ Ἀττική.


Στὶς 24 Μαρτίου 2020, ἡ στήλη τιτλοφορεῖτο «Ἕνα μέτρο, πολλὰ σταθμά, καὶ οἱ Ρομά». Ἐκεῖ

ἀναφερόταν ὅτι «ἡ κυβέρνηση, διὰ τοῦ ὑφυπουργείου Πολιτικῆς Προστασίας καὶ Διαχείρισης Κρίσεων, δημοσιοποίησε τὸ ἐνημερωτικὸ ἔντυπο “18 χρήσιμες ἐρωτήσεις – ἀπαντήσεις γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας πολιτῶν σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια”. Στη 18η ἐρωταπάντηση (εἰκόνα 1) διαβάζουμε:“Τὶ συμβαίνει μὲ εἰδικὲς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως τοξικοεξαρτημένοι, Ρομὰ καὶ ἄστεγοι;[…] Μὲ εἰδικὴ μέριμνα τοῦ οἰκείου δήμου ἐνημερώνονται μὲ κάθε πρόσφορο μέσο οἱ πληθυσμοὶ Ρομὰ κάθε περιοχῆς, ὥστε νὰ παραμείνουν καθ’ ὅλο τὸ διάστημα τοῦ προσωρινοῦ περιορισμοῦ τῆς κυκλοφορίας ἐντὸς τῶν καταυλισμών”. Δηλαδή, θὰ ἐνημερωθοῦν. Δὲν τίθεται θέμα προστίμων. Κι αὐτὸ μὲ κριτήριο… φυλετικό! Ὅμως, οἱ “πληθυσμοί Ρομά” ποὺ ἀναφέρει τὸ ἔντυπο δὲν εἶναι ἀλλοδαποί. Πρόκειται γιὰ Ἕλληνες πολῖτες».


Στὶς 30 Μαρτίου, ὁ τίτλος τῆς στήλης ἦταν «Διακρίσεις σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων» καὶ σχολιαζόταν ἡ ἀνισοβαρὴς ἀντιμετώπιση Ἑλλήνων καὶ ἀλλοδαπῶν στὸ θέμα τοῦ κορωνοϊού, ὅπως αὐτὸ ἀποδεικνυόταν στὸ ΦΕΚ Β 985/2020, ὅπου δημοσιεύτηκε ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφαση (Αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030).

Στις 2 Ἀπριλίου, ὁ τίτλος τῆς στήλης ἦταν «Πρὸς εἰσαγγελέα Ἀρείου Πάγου» καὶ ἀπηύθυνε ἐρώτημα πρὸς τὴ Δικαιοσύνη ἂν εἶναι ἀνεκτοὶ φυλετικοῦ χαρακτῆρα νόμοι στὴν Ἑλλάδα. Νέα ἐρωτήματα γιὰ τὸ ἴδιο θέμα τέθηκαν στὶς 3 Ἀπριλίου 2020, στὶς 6 Ἀπριλίου, στὶς 26 Μαρτίου κοκ.

Ἄν εἴχαμε Δικαιοσύνη στὴν Ἑλλάδα, θὰ εἶχε μπλοκάρει τὴ θέσπιση νόμων δύο ταχυτήτων. Ὅμως, οὐδεὶς ἐκ τῶν ἁρμοδίων ἐνδιαφέρθηκε. Τὴν συνέχεια τὴ γνωρίζουμε ὅλοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: