Παρασκευή, Ιανουαρίου 08, 2021

Ποιὸς θὰ σώσει τὸν κόσμο;

Ὁ κ. Λεωνίδας Παπασταματίου στὸ γραφεῖο του. Στη μικρὴ φωτὸ ἡ αὐτοβιογραφία του.


Ἄλλοι ἀντιμετωπίζουν τὴν ἐπιστήμη ως… ὀντότητα ποῦ θὰ γλιτώσει τὸ εἶδος μας ἀπὸ καταστροφὴ καὶ ἄλλοι πιστεύουν στὸν Θεό.


Τὰ ΜΜΕ ἐδῶ καὶ 9 μῆνες ἔχουν κατακλυστεῖ ἀπὸ ἰατροὺς: λοιμωξιολόγους, πνευμονολόγους κλπ. Ὅλοι μιλοῦν γιὰ τὸν κορωνοϊὸ καὶ τὴν «ἐπιστήμη». Ἡ «ἐπιστήμη», λένε ἐν χορῷ, «θὰ σώσει τὸν κόσμο» αὐθύπαρκτη εἶναι ἡ ἐπιστήμη, κάτι σὰν ὀντότητα ή… ἀδέσποτη λάμψη στὰ μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεὸς καταργήθηκε ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο τῶν δημοσιογράφων, τῶν «εἰδικῶν», τῶν πολιτικών∙ εἶναι ἄφαντος στὴ δημόσια σφαῖρα.

Παρακολουθώντας ἰατροὺς νὰ σπένδουν φράσεις στὸ βωμὸ τῆς ἐπιστήμης καὶ νὰ ἔχουν λησμονήσει τὸν Θεὸ θυμήθηκα τὸν κ. Λεωνίδα Παπασταματίου καὶ τὴ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὴν

«δημοκρατία» (25/7/2020) γιὰ τὴν κυκλοφορία τῆς αὐτοβιογραφίας του, ποὺ τιτλοφορεῖται «Δυὸ ζωὲς σὲ μία – Ἕνας θάνατος γιὰ δύο»*. 

Ὁ κ. Λεωνίδας Παπασταματίου εἶναι καθηγητὴς χειρουργικῆς, γνωστὸς στοὺς φίλους του ὡς «χειρουργὸς Τοξότης». Σε χρονικὸ διάστημα μεγαλύτερο τῶν 50 ἐτῶν, ποὺ διήρκεσε ἡ σταδιοδρομία του πραγματοποίησε περισσότερες ἀπὸ εἴκοσι χιλιάδες ἐπεμβάσεις, σώζοντας πολλὲς ἑκατοντάδες ἂν ὄχι χιλιάδες ζωές. 

Ἀναφερόμενος στὶς ἐπεμβάσεις ποὺ πραγματοποίησε, εἶπε: «Ἔχω λάβει μέρος (ὄχι μόνο ὡς πρῶτος χειρουργὸς ἀλλὰ καὶ ὡς βοηθὸς τὰ παλαιότερα χρόνια ἀλλὰ καὶ τὰ τελευταία ποὺ βοήθησα τοὺς συναδέλφους), σὲ περισσότερες ἀπὸ 20.000. Σταμάτησα νὰ μετράω. Εἶναι καταγεγραμμένα στὴν αὐτοβιογραφία ἀλλὰ ὄχι μὲ λεπτομέρειες. Στὸ δεύτερο σκέλος τῆς ἐρώτησης σας, πόσους ἔσωσα, καταρχὴν ὁ Θεὸς τοὺς ἔσωσε, ἐγὼ ἤμουν τὸ ἐκτελεστικὸ ὄργανο. Τὸ νούμερο εἶναι μεγάλο, δὲ μπορῶ νὰ ἀναφέρω, εἶναι χιλιάδες ἴσως, ἤ μερικὲς ἑκατοντάδες».

Ἔχουμε, λοιπόν, στὸν ἴδιο ἐπιστημονικὸ κλάδο δυὸ στάσεις ζωῆς. Ἡ μία μᾶς ὑπόσχεται ὅτι «ἡ ἐπιστήμη θὰ σώσει τὸν κόσμο». Ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς ὄχθης λέει ὅτι ὁ Θεὸς σώζει. Οἱ γιατροὶ εἶναι τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῆς θείας βούλησης.

Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει μὲ ποίαν πλευρὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ταυτιστεῖ. Εἶναι θέμα κοσμοαντίληψης καὶ ἀνατροφῆς. 


* Ἡ αὐτοβιογραφία τοῦ κ. Παπασταματίου, ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται «Δυὸ ζωὲς σὲ μία– Ἕνας θάνατος γιὰ δύο», εἶναι μία ἀπὸ τὶς συναρπαστικότερες καταγραφὲς ἀπομνημονευμάτων ποὺ ἔχω διαβάσει. Ὁ συγγραφέας δὲν ἀξιοποιεῖ τὸ συγγραφικὸ χάρισμὰ του γιὰ νὰ ωραιοποιήσει τὰ ἔργα καὶ τὰ λόγια του. Εἶναι εἰλικρινής, ἀκριβὴς, ἀπροσχημάτιστος. Ἀξίζει νὰ διαβάσετε αὐτὸ τὸ βιβλίο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: