Τρίτη, Ιουλίου 15, 2014

Υπόδειγμα αγωνιστού και ανθρώπου

Και είπεν ο Τσάρος διά τον Υψηλάντην: "Πάντοτε έλεγον ότι ο καλός ούτος νέος έχει γενναία φρονήματα".

Δεν υπάρχουν σχόλια: