Πέμπτη, Δεκεμβρίου 13, 2018

Πᾶν γάρ ἑρπετόν πληγῆ νέμεται


«Κάθε ζῶο ἐξουσιάζεται μέ κτυπήματα» ἔλεγε ὁ Ἡράκλειτος. 
Κάτι παραπάνω θά ἤξερε ἀπό τόν κάθε Μακρόν 
ὁ Εφέσιος φιλόσοφος...

Οἱ Γάλλοι ποιά μαθήματα ἔλαβαν τό τελευταῖο διάστημα; Πολλά, ἀλλά ἕνα ἀπ' ὅλα ἦταν θεαματικό: πόσο πειστική εἶναι ἡ ἄσκηση βίας σέ αὐτούς πού δέν καταλαβαίνουν ἀλλιῶς. Οἱ Γάλλοι τοῦ τά εἶπαν στά γαλλικά, τοῦ τά εἶπαν καί στ' ἀγγλικά, παραλίγο νά τοῦ τά ποῦν καί στά ἀρβανίτικα τοῦ Μακρόν: «Μή μᾶς φορομπήξεις κι ἄλλο μέ τούς πράσινους φόρους, δέν θά ἔχουμε μαντίλι νά κλάψουμε, ἀλλά θά ἔχουμε ἀρκετά καύσιμα γιά νά σέ κάψουμε» (πολιτικά πάντα, καί μέ «τήν καλή ἔννοια», πού ἔλεγε κι ὁ ἐξαφανισμένος Ψινάκης).

Ὁ Μακρόν, ἐπειδή εἶχε συνηθίσει νά νιώθει μερικά χιλιόμετρα πιό ψηλός ἀπό τούς χαμηλοτάβανους μουζίκους, τήν πλεμπάγια πού τρώει φτηνά ψωμιά καί περιμένει τά παρακατιανά τά Μποζολέ κρασιά γιά νά μεθύσει, τούς κοιτοῦσε μέ μισό μάτι κι ὁλόκληρη περιφρόνηση. Δέν μποροῦσε καί δέν ἤθελε νά καταλάβει τί προσπαθοῦσαν νά τοῦ ποῦν οἱ Γάλλοι (πού ἦταν κι αὐτοί ἀρκετά ἀφελεῖς γιά νά τοῦ ἐμπιστευθοῦν ψῆφο). Ὅταν κάποιος φτάνει σέ τόσο
ψηλά δώματα πολιτικῆς ἰσχύος, ἀκόμα κι ἄν εἶναι ἀχυράνθρωπος δισεκατομμυριούχων, κόβει κάθε δεσμό μέ τήν κοινή λογική πού λέει ὅτι ὅλα στόν ἐφήμερο κόσμο μας εἶναι ἀπό χέρι ἐφήμερα καί ἡ μόνη σταθερή ἐξουσία στόν πλανήτη εἶναι ἐκείνη τῆς βαρύτητας καί τοῦ θανάτου. Ἡ βαρύτητα καί ὁ θάνατος συγκυβερνοῦν τή γῆ ἀπό τό «καλημέρα» της καί θά τήν πᾶνε χεράκι μέχρι τό φινάλε.

Ἡ ἀλαζονεία εἶναι τό καλύτερο ἀκονιστήρι γιά τίς γκιλοτίνες πού κάποτε θά στηθοῦν. Ὁ Μακρόν, πού τόν ἔχει μικρόν (τόν νοῦ), ἀργά τό κατάλαβε καί ἄρχισε νά μοιράζει βεβιασμένα τίς ὑποσχέσεις γιά τά 100 εὐρώ. Τά «κίτρινα γιλέκα», τά ὁποία ἐφαρμόζουν τόν ἡρακλείτειο ἀφορισμό τοῦ τίτλου κατά γράμμα, μπορεῖ νά πάρουν ὄχι μόνο 100 εὐρώ ὡς φιλοδώρημα, ἀλλά καί τήν πατρίδα τους πίσω ἄν συνεχίσουν τόν ἀγώνα.

Καί σέ αὐτό τό σημεῖο νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ ἀρχαία ἑλληνική θυμοσοφία εἶχε προλάβει τόν Ἡράκλειτο. Τό «ὅπου δέν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος» εἶναι πιό παλιό κι ἀπό τ' ἀμπέλια τῆς Ἀττικῆς καί τίς βελανιδιές τῆς Δωδώνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: