Τρίτη, Μαρτίου 22, 2016

Η ὕπουλη προπαγάνδα περὶ τῆς ἀφομοίωσης τῶν ἰσλαμιστῶν

Ἀκολουθεῖ τὸ ἐκδοτικὸ σημείωμα τῆς ἐφημερίδας "δημοκρατία". Συντάχθηκε ἐχθὲς. Ἡ πρόβλεψη ἐπαληθεύτηκε πρὶν συμπληρωθεῖ 24ωρο...

Ὅσοι ἐπιδιώκουν νὰ καθησυχάσουν τους Ἕλληνες γιὰ την καταστροφὴ τοῦ τρόπου ζωῆς τους, τὸν αποχριστιανισμό, τὸν ἐποικισμὸ ἀπὸ μουσουλμανικοὺς πληθυσμοὺς καὶ τὸν ἐξισλαμισμὸ πάντα προσθέτουν στὴν προπαγανδιστικὴ ρητορικὴ τους μία φράση-κλειδί: «Ἡ ἀφομοιωτικὴ δύναμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ». Θέτουν δὲ ὡς παράδειγμα τὴν ἐνσωμάτωση στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία τῶν Βορειοηπειρωτῶν (υπονοώντας μὲ χυδαῖο τρόπο ὅτι εἶναι κάτι ξέχωρο ἀπὸ τους Ἕλληνες) ἀλλὰ καὶ ὁρισμένων Ἀλβανῶν, που ἦρθαν ἐδῶ νὰ ἐργαστοῦν ὅταν κατέρρευσε ἡ κομμουνιστικὴ τυραννία στὴ χώρα τους. 
Ἀφενός, οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶναι σάρκα ἐκ της σαρκὸς του ἔθνους μας καὶ ὅποιος τους
βάζει στὸ στόμα του μ' αὐτὸν τὸν τρόπο προσβάλλει θυσίες καὶ πατριωτικὴ προσφορὰ αἰώνων. Ἀφετέρου, μεγάλο ποσοστὸ τῶν μουσουλμάνων της Βαλκανικῆς εἶναι ἐξισλαμισθέντες Ἕλληνες ἤ ἄλλοι χριστιανικοὶ πληθυσμοὶ που ἀλλαξοπίστησαν καὶ συνεπῶς βρίσκονταν καὶ βρίσκονται διαρκῶς σὲ ψυχολογικὴ καὶ πολιτισμικὴ «γειτνίαση» μὲ τὸν ἑλληνικὸ τρόπο ζωῆς. Ἡ ἐνσωμάτωση κάποιων ἐκ των μεταναστῶν, που ἦρθαν ἀπὸ πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες, εἶναι κάτι ἐφικτό, μιὰ καὶ οἱ ἀναφορές, οἱ μνῆμες καὶ οἱ προσλαμβάνουσες αὐτῶν των ἀνθρώπων δὲν ἀπέχουν πολὺ ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς καὶ τὶς δυτικές. 
Τέλος, αὐτὴ ἡ διαδικασία ἐνσωμάτωσης ἔλαβε χώρα τὴν ἐποχὴ που ἡ Ἑλλάδα εἶχε χρήματα καὶ ἀναπτυσσόταν οἰκονομικά. Στὶς περιόδους ἀνέχειας, ὕφεσης καὶ ξενοκρατίας εἶναι θέμα χρόνου νὰ πάρουν το πάνω χέρι ἐκεῖνοι που θὰ πλειοψηφήσουν δημογραφικά. Ἐπίσης, τὸ ἐθνικὰ ὕποπτο κλισὲ «ἡ ἀφομοιωτικὴ δύναμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ» ἀκούγεται στὶς ἡμέρες μας σὰν κακόγουστο ἀστεῖο. Περνᾶμε μία περίοδο της Ἱστορίας μας ποῦ ἡ αγραμματοσύνη καλπάζει, ἡ παράδοση πολεμιέται σκληρὰ ἀπὸ τη Νέα Τάξη, ἡ χριστιανοσύνη βρίσκεται στὸ στόχαστρο του Ἰσλὰμ καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἀφομοιώσει οὔτε κἂν ἐκείνους που κυβερνοῦν καὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι θαυμαστὲς της ἰδεολογικῆς γραμμῆς τῆς Μαρίας Ρεπούση. 
Θὰ μπορέσει λοιπὸν ἡ πατρίδα μας νὰ ἀφομοιώσει Ταλιμπὰν ἀπὸ το Ἀφγανιστὰν καὶ μέλη του Ἰσλαμικοῦ Κράτους, που ἐπιβάλλουν τη θρησκεία τους μὲ ἀποκεφαλισμοὺς καὶ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις; Ἁπλὰ ἀδύνατον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: