Παρασκευή, Μαρτίου 25, 2016

Ζε σουί Καραϊσκάκης

«Το στρατόπεδο τοῦ Καραϊσκάκη στὴν Καστέλλα». Πίνὰκας τοῦ Θεόδωρου Βρυζάκη (1819-1878). 

Ὑπάρχουν αποτελεσματικότεροι τρόποι καταπολέμησης τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ ἀπὸ τὶς βαφὲς προφὶλ στὸ Facebook με χρώματα σημαιῶν.

Οἱ ἰσλαμιστὲς μυρίστηκαν ψητὸ καὶ ἔρχονται γιὰ νὰ κόψουν μερίδα μὲ τὶς χατζάρες τούς. Τόσο ἁπλὴ ἡ Ἱστορία. Ὅσο βλέπουν δάκρυα καὶ κλάψες καὶ στημένα πιάνο δίπλα στοὺς χώρους ὅπου χύθηκε αἷμα ἀθώων καὶ κεράκια αναμέννα κι ὅλοι μαζὶ οἱ χλεχλέδες νὰ τραγουδοῦν Έλτον Τζον μπογιατίζοντας τὰ προφὶλ στὸ Facebook μὲ γαλλικὲς καὶ βέλγικες σημαῖες θὰ τρίβουν τὰ χέρια τους καὶ θὰ ἀγοράζουν μπαταρίες γιὰ τὰ τηλεκοντρὸλ πυροδότησης τῶν βομβῶν.
Ἄν ἡ Εὐρώπη τοὺς ἀφήσει (που δὲν θὰ τοὺς αφήσει) συντόμως θὰ
σερβίρουν τὴν Μέρκελ σις κεμπὰπ καὶ τὸν Σόιμπλε ταοὺκ κιοξοῦ. Πρὸς τὸ παρὸν βρίσκουν χῶρο καὶ κινοῦνται. Ὅσο εἶναι μπόσικο τὸ καραβόσκοινο θὰ τραβᾶνε. Μόλις τεντώσει θὰ χαλαρώσουν. 
Ἡ Ἑλλάδα γιὰ νὰ πάρει μπρος καὶ νὰ 'ρθεῖ στὰ λογικὰ της πρέπει πρῶτα νὰ κοιτάξει πίσω. Δὲν χρειάζεται νὰ πάει πάρα πολὺ πίσω, μέχρι τὸν κατακλυσμὸ τοῦ Δευκαλίωνος ἤ τοῦ Ωγύγου. Το 1821 εἶναι τὸ καλύτερο σεμινάριο χειρισμοῦ ἀντιστοίχων περιστάσεων που ἔχουμε... πρόχειρο. 


ἈπροσκύνητοςἌς πάρουμε γιὰ παράδειγμα τὸν στρατηγὸ Γεώργιο Καραϊσκάκη. Τον Ἰούλιο τοῦ 1823 ὁ Μαχμοὺτ πασᾶς ζήτησε ἀπὸ τὸν Καραϊσκάκη να συνθηκολογήσει στέλνοντὰς του τὴν ἀκόλουθη ἐπιστολὴ: «Με λέγουν Μαχμοὺτ πασιᾶ Σκόδρα. Εἶμαι πιστός, εἶμαι τίμιος. Το στράτευμὰ μου τὸ περισσότερον σύγκειται ἀπὸ χριστιανούς. Ἐδιορίσθην ἀπὸ τὸν Σουλτᾶνον νὰ ἡσυχάσω τοὺς λαούς. Δὲν θέλω νὰ χύσω αἷμα. Μὴ γένοιτο. Ὅποιος θέλει νὰ εἶναι μὲ ἐμένα, πρέπει νὰ εἶναι πλησίον μου. Ὅποιος δὲν θέλει ἂς καρτερεῖ τὸν πόλεμὸ μοῦ. Δέκα πέντε ημέραις σᾶς δίδω καιρὸν νὰ σκεφτείτε». 
Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπικὴ ἀπάντηση τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη: «Μου γράφεις ἕνα μπουγιουρντί, λέγεις νὰ προσκυνήσω. Κι ἐγώ, πασᾶ μοῦ, ρώτησα τὸν ποῦτζον μου τὸν ἴδιον κι αὐτὸς μοῦ ἀποκρίθηκε νὰ μὴν σὲ προσκυνήσω κι ἂν ἔρθεις κατ’ ἐπάνω μου, εὐθὺς νὰ πολεμήσω». 
Ἄν κρίνουμε ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα, αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ προσέγγιση τῶν πολιτισμῶν, συνδυαζόμενη μὲ δυνατὸ τουφεκίδι χάρισαν στὸ ἔθνος ὅποια ἐλευθερία ἀπολαμβάνει. Ἄν ὁ Καραϊσκάκης εφλούφλιζε μὲ τὸ Facebook, φέσια θὰ φορούσαμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: