Σάββατο, Μαρτίου 05, 2016

1984

Ἡ διανομὴ τροφίμων γιὰ Ἕλληνες εἶναι ρατσιστικὴ ἐνέργεια. Ἡ διανομὴ τροφίμων γιὰ μετανάστες δὲν εἶναι. Ἡ λογικὴ εἶναι τὸ πρῶτο θῦμα τῆς ὀργουελικῆς προπαγάνδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: