Σάββατο, Μαρτίου 19, 2016

Copy + Paste

Ἡ ἐφημερίδα τὸ Βῆμα χαρακτηριζόταν "ἱστορική". Τώρα, μᾶλλον, ἀποτελεῖ μόνο ἱστορία. Ἀριστερὰ εἶναι τὸ πρωτοσέλιδο τῆς Ἑστίας τῆς 25ης Δεκεμβρίου 2015 ὅπου χαρακτήριζε τὴν Ἑλλάδα "Νῆσο Ellis" τῆς Εὐρώπης. Δεξιὰ βλέπουμε τὸ αὐριανὸ Βῆμα μὲ τὸν ἴδιο τίτλο. Τοὺς πῆρε ἕνα τρίμηνο νὰ καταλάβουν πόσο εὔστοχος ἦταν ὁ τίτλος τῆς Ἑστίας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: