Σάββατο, Μαρτίου 05, 2016

Δημοτικιὰ γελοιότης

Κινδυνεύει ἡ πατρὶς ἀπὸ τὸ «ἐφημερίς». Σάπια ἡ πρωτεύουσα; Φταίει ἡ καθαρεύουσα. Γράψε τὸ «ἐφημερίδα» καὶ ἐσώθη ἡ παρτίδα!

Ἡ κυβέρνηση οὐδόλως τὰ ἔχει χαμένα. Το πρόγραμμα τῆς αποδόμησης, που ξεκίνησε ὁ Σημίτης καὶ ἐπιτάχυνε ὁ Τζέφρυ, τώρα συνεχίζεται βολίδα καὶ κωλοτουμπηδὸν ἀπὸ τοὺς νῦν ἀριστεροὺς που ἐχθρεύονται τὴν ἀριστεῖα. Ἡ πατρίδα μας, τὸ ἔθνος, ἡ παράδοση, τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ μετατρέπονται ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε πειραματιστὲς σὲ συννεφάκια που ἀλλάζουν σχήματα κατὰ τὰ γοῦστα τοῦ ἀνέμου, που ἀναλαμβάνει ρόλο γλύπτη. Οἱ γλύπτες τοῦ μερκελισμοὺ καὶ τῆς σοϊμπλικότητας ὑποδύονται τὸν ἄνεμο καὶ σκαλίζουν ἕνα Ελλαδιστὰν καὶ μία Γιουνανία ἀηδέστατη στὴν ὄψη καὶ ἐρεβώδη στὴν ἀνυπαρξία τοῦ πνεύματος. Ὅποιος ἀμφιβάλλει δὲν ἔχει παρὰ νὰ κάνει μία βόλτα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν (αν ἀντέχει τὴν ἐπελαύνουσα καὶ κυβερνῶσα ὀσμὴ ἀποχωρητηρίου, που ἐπικρατεῖ στὰ περισσότερα σημεῖα του).
Παρὰ τὴν «καλὴ» δουλειὰ που ἔχουν κάνει, ὅμως, οἱ ἑκάστοτε τοποτηρητὲς τῆς ὑπερδομῆς (στὴ διάλυση ἁπάντων) πρέπει νὰ γίνουν κι ἄλλα βήματα. Το νυστέρι τῆς Νέας Τάξης πρέπει νὰ
φτάσει μέχρι τὸ μεδούλι τῆς ἑλληνικότητας.

Γλῶσσα

Μία ἀπὸ τὶς ἐνέργειες ποῦ προωθοῦν τὸν ἀφελληνισμὸ καὶ τὴ θραύση τῶν παραδοσιακῶν προτύπων πέρασε σχεδὸν ἀπαρατήρητη. Στις 21/2/2016 πέρασε νόμος (4368), μὲ τὸν ὁποῖο ἀποφασίζεται ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὀνόματος τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Ἀπὸ «Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως» μετατρέπεται σὲ «Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως». Δηλαδή, ἀπὸ τὰ δύο τριτόκλητα οὐσιαστικὰ «δημοτίκευσαν» τὸ ἕνα! Συγκεκριμένα, ὁ νόμος ἀναφέρει: «1. Ἡ παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ ν.3469/2006 "Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο, Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως καὶ λοιπὲς διατάξεις"(Α' 131) τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: 1. Ἡ "Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως" ἐκδίδεται μόνο ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο, κατὰ τοὺς ὁρισμοὺς τοῦ νόμου αὐτοῦ καὶ τῶν διαταγμάτων καὶ πράξεων που ἐκδίδονται κατ' ἐξουσιοδότησή του, καὶ φέρει τὸν τίτλο "Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας"».
Το ἀποτέλεσμα εἶναι γελοῖο καὶ θλιβερὸ συνάμα. Στη μικρὴ φωτογραφία βλέπετε τὸ ΦΕΚ μὲ τὴν ἀνεκδιήγητη ἀπόφαση καὶ στὴ μεγάλη, τὸ φύλλο «Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως». Κι ἔγραφε ὁ Ἐλύτης: «Τη γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική./ Το σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου.../ Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου...»

Δεν υπάρχουν σχόλια: