Κυριακή, Ιανουαρίου 29, 2017

Λήναια: 13η Γαμηλιῶνος


Κάθε μορφή καί ἐκδήλωση Τέχνης εἶναι λατρεία πρός τό θεῖον καί προσπάθεια μιμήσεως τῶν ἰδιοτήτων του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: