Σάββατο, Ιανουαρίου 14, 2017

Γιατί «πατώνουν» οἱ Ἕλληνες μαθητές

Ἔκπληκτοι δημοσιογράφοι μεταδίδουν ὅτι οἱ φίλοι τους οἱ πολιτικοί ἀντί γιά σκεπτόμενους πολίτες δημιουργοῦν ντουβάρια γιά νά τούς ψηφίζουν!

Ἅπαντες τώρα ἀνακάλυψαν τόν διαγωνισμό PISA, στόν ὁποῖο ἔλαβαν μέρος οἱ Ἕλληνες μαθητές μέ οἰκτρές ἐπιδόσεις. Ὅμως, ὁ δρ Ἀλκιβιάδης Κωνσταντῖνος Κεφαλᾶς, διευθυντής Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν στό Ἰνστιτοῦτο Θεωρητικῆς καί Φυσικῆς Χημείας, τά ἔχει γράψει, ἀναλύσει καί ἑρμηνεύσει μέ ἄρθρο του στήν ἱστοσελίδα τῆς «δημοκρατίας» ἤδη ἀπό τήν 28η Ὀκτωβρίου!


Το ἄρθρο τιτλοφορεῖται «Ἡ ἐθνική συλλογική ευφυΐα τήν 28ήν Ὀκτωβρίου 2016», στό ὁποῖο διαβάζουμε τά ἀκόλουθα: «Τό 2010, τό ἔγκυρο ἐπιστημονικό περιοδικό "Intelligence" δημοσίευσε ἄρθρο σχετικά μέ τόν δείκτη εὐφυΐας 108 ἐθνῶν (National IQ index), ἔνθα τεκμηριώνεται ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός ἔχει δείκτη ευφυΐας ἴσον μέ 92, ὅταν ὁ μέσος εὐρωπαϊκός ὄρος εἶναι 99, ἐνῶ τόν ὑψηλότερο στήν Εὐρώπη ἔχουν οἱ Ἰσλανδοί καί οἱ Ἑλβετοί, ἰσούμενο μέ 101. Ἔτσι λοιπόν, μαζί μέ τούς ἄλλους ὀξυδερκεῖς Βαλκάνιους, οἱ Ἕλληνες καταλαμβάνουν τίς τελευταῖες θέσεις στήν κλίμακα ευφυΐας μεταξύ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν καί αὐτός εἶναι ὁ λόγος ποῦ ἀντιμετωπίζονται διαφορετικά ἀπό τά κέντρα λήψης ἀποφάσεων σέ σχέση μέ ἄλλους ἐξυπνότερους λαούς, ἐπειδή ὁ δείκτης ευφυΐας ἀντανακλᾶ τήν ἱκανότητα τῶν λαῶν νά ἀντιλαμβάνονται τά πολιτικά, οἰκονομικά καί κοινωνικά τεκταινόμενα γύρω τούς καί συνεπῶς νά ἀντιδροῦν διαφορετικά στίς δύσκολες καταστάσεις.[...]
Ὁ χαμηλός δείκτης ευφυΐας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς
χαμηλῆς ποιότητας τῆς παιδείας ποῦ τοῦ ἐπέβαλαν οἱ πολιτικοί. Ἡ ἱκανότητα τῶν μαθητῶν νά ἀντιλαμβάνονται τό περιβάλλον καί τά τεκταινόμενα γύρω τους ἀποτιμᾶται μέ τήν ἱκανότητά τους νά κατανοοῦν ἁπλά κείμενα καί νά ἐκτελοῦν ἁπλές ἀριθμητικές πράξεις καί ἀπεικονίζεται μέσω τοῦ διαγωνισμοῦ PISA, πού ἔχει καθιερώσει ἡ UNESCO τά τελευταία χρόνια.
Ἐδῶ, οἱ μαθησιακές καί γνωστικές ἱκανότητες τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν, ἀποφοίτων τῶν σχολείων του PASOK, της ND και του SIRIZA, εἶναι ἄκρως ἀπογοητευτικές. Στόν διαγωνισμό τοῦ 2012 ἡ Ἑλλάδα βρέθηκε στήν τρίτη καί τελευταία ὁμάδα χωρῶν, μέ μέση ἐπίδοση χαμηλότερη ἀπό τόν μέσο ὅρο τῶν χωρῶν τοῦ ΟΟΣΑ. Μεταξύ 65 χωρῶν, στήν Κατανόηση Κειμένου ἡ Ἑλλάδα ἦταν στήν 39η θέση καί στήν 41η θέση στά Μαθηματικά καί στίς Φυσικές Ἐπιστῆμες».

Δεν υπάρχουν σχόλια: