Κυριακή, Ιανουαρίου 01, 2017

A concept of Time

Short description: A computer’s keyboard, owned by Panagiotis Liakos, which happens to think of himself as a rather obedient servant of Logos and a worshipper of the ghosts and spectres and apparitions of long forgotten poets, proved to be possessed by a wondering spirit and have stricken some weird and obscure verses for the New Year of old and present times. 

In the midst of joy a winter breeze of cold works like a decoy
At night we await; A New Year is coming – alas that’s the bait
All candles lit, fresh fruit on the table and drinks and roasted meat 
These are our mortal ways. Forgetting by bliss the sorrows of days

Hearing a voice somewhere near? Is it true or madness? It’s here! 
“Rejoice my friends, immerse in feast and unleash your inner beast
feel the heat of celebration for every second lived is His donation
something’s coming! Our place is his station. Rise up and give an ovation”

Who’s there? Who is talking? Something weird our lives is stalking.
We don’t want any advices. He who gives them must have vices
Maimed his conscience, dead his brain, spirit dry and future drained
like a lake betrayed by water and a groom that lost his bride and vainly sought her

“Time I am, a God your present swallows as is the
future that builds your gallows
Can you see me, feel me and hear? I’m the one bestowed you all that you dear
And life and laughter and sorrow and tears, a handful of lusts that never lasts
And death and yearnings and fears make you shiver all I can promise and all can deliver”

A heavy shroud of silence covered the room. Time has delivered a message of doom
Just wait for a moment, time has no tense! No future to stop no past to commence
Always there waiting, meaning are stating, our lives are lived never, again and again.
Been there and left, came back to retreat. Our entities flicker in just a heartbeat. 

Ἡ πρώτη ἀνάρτηση γιά τό 2017 ἀφιερώνεται στίς Μοῦσες, τάς θυγατέρας τοῦ ἐριγδούπου Ζηνόςπού μέ συντροφεύουν σ' ὅλα τά βήματά μου ἐπί τῆς χθονός. 
Εἶναι ἕνα ποίημα στήν ἀγγλική γιά νά τιμήσω τούς γενναίους συνανθρώπους μου, πού ἀποφάσισαν νά τραβήξουν τίς πατρίδες τους ἀπό τόν βοῦρκο τῆς Νέας Τάξης. Ἀγωνίστηκαν ἐνάντια στίς βουλήσεις ὅσων τούς ὑπαγόρευαν τά ἀντίθετα. Ἡ ἐλευθεροφροσύνη τους νίκησε τούς σάπιους καί ὄζοντες μηχανισμούς προπαγάνδισης τῆς ἀθλιότητος. Οἱ Βρετανοί καί οἱ Ἀμερικανοί ψηφοφόροι τοῦ Brexit καί τοῦ Donald Trump ἀντιστοίχως ἀξίζουν τήν ἐκτίμηση καί τόν σεβασμό ὅλων τῶν ἐλεύθερα σκεπτομένων ἀνθρώπων. That's for all of you!

Δεν υπάρχουν σχόλια: