Τρίτη, Ιανουαρίου 10, 2017

Βουλευτές - ὑπάλληλοι πρωτοκόλλου


Οἱ Ἕλληνες βουλευτές, ἀναλογικά μέ τό κατά κεφαλήν ΑΕΠ τῶν πολιτῶν, εἶναι οἱ δεύτεροι πιό καλοπληρωμένοι στήν Ε.Ε. Αὐτό τό συμπέρασμα προέκυψε ἀπό τήν ἔρευνα ποῦ πραγματοποίησε ἡ ἰρλανδική εἰδησεογραφική ἱστοσελίδα Τhejournal. Οἱ ἐθνοπατέρες μας ἔχουν μέσο μισθό 61.620 εὐρώ ἐτησίως, ἐνῶ οἱ ἁπλοί φορολογούμενοι ἔχουν μέσο βασικό μισθό 18.331 εὐρώ. Δηλαδή οἱ ἐκλεγμένοι ἔχουν ὑπερτριπλάσιες ἀποδοχές ἀπό τούς ἐκλογεῖς. Αὐτό δέν ἀποτελεῖ πρόβλημα. Τα ἔξοδα στελέχωσης καί λειτουργίας βουλευτικοῦ γραφείου εἶναι μεγάλα καί ἀκόμα πιό ἀκριβή ὑπόθεση εἶναι ἡ προσπάθεια διαρκοῦς ἐπαφῆς μέ τίς μάζες. Οἱ βουλευτές πρέπει νά ἔχουν ἱκανοποιητικούς μισθούς ὥστε νά ἐξασφαλίζεται -κατά τό δυνατόν- ἡ ἀνεξαρτησία τους ἀπό τά διάφορα συμπλέγματα συμφερόντων, πού πάντοτε πολιορκοῦν μέ τή σαγήνη τοῦ χρήματος τούς φορεῖς τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.

Ὅμως, ἄν τό ποσό πού λαμβάνουν συγκριθεῖ μέ τίς ἐπιδόσεις τοῦ Κοινοβουλίου στήν προάσπιση τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων καί τήν υπηρέτηση τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν Ἑλλήνων, τότε οἱ ἀπολαβές τούς κρίνονται ἐξωφρενικές. Εἰσπράττουν πολλά γιά νά προσφέρουν ἀρνητικά ἀποτελέσματα! Ἐθνική ἀνεξαρτησία δέν ὑπάρχει. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὑπό τήν κηδεμονία τῶν πιστωτῶν. Ἀκόμα καί γιά τήν ἁπλούστερη κυβερνητική ἀπόφαση ἀπαιτεῖται
ἡ συναίνεση τῶν ξένων. Ἡ ἑλληνική οἰκονομία ἔχει διαλυθεῖ. Οἱ φόροι… καλπάζουν. Το ἴδιο κάνει ἡ ἀνεργία. Ἡ φτώχεια ἔχει χτυπήσει ὅλες τίς ἐξώθυρες τῶν νοικοκυριῶν τῆς χώρας. Ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες ξενιτεύτηκαν γιά τό μεροκάματο. Στα ἐθνικά ζητήματα ὁ πολιτικός κόσμος δέν ἔχει κατορθώσει νά νικήσει οὔτε κἄν τά Σκόπια…

Αὐτές οἱ ἐπιδόσεις δέν ἀξίζουν οὔτε δεκάρα κι ὅμως οἱ βουλευτές συνεχίζουν νά ἀμείβονται ἀπό τό ὑστέρημα τῶν Ἑλλήνων. Ἐπίσης, μία ἀπό τίς πιό χρησιμοποιημένες ἐπωδούς τῶν βουλευτῶν, ὅποτε θέλουν νά δικαιολογήσουν θετικές ψήφους ὑπέρ μέτρων πού δυναμιτίζουν τό παρόν, ὑπονομεύουν τό μέλλον, διαλύουν τήν ἑλληνική κοινωνία, τήν οἰκονομία καί τό ἴδιο τό ἔθνος εἶναι «δέν εἴχαμε ἄλλη ἐπιλογή». Πάντοτε χαρακτηρίζουν τήν ὑποταγή στά κελεύσματα τῶν ξένων ἐπικυρίαρχων καί τῶν ντόπιων ἀντιπροσώπων τῶν συμφερόντων τούς «μονόδρομο». Ἀκόμα κι ἄν εἶχαν δίκιο, τούτη ἡ παραδοχή σημαίνει ὅτι κακῶς καταλαμβάνουν ἔδρα στό Κοινοβούλιο. Οἱ Ἕλληνες ἐπιλέγουν μέ τήν ψῆφο τούς ἀντιπροσώπους μέ στόχο νά ἔχουν μία πληθώρα ἐπιλογῶν, ὄχι γιά νά ἀκοῦν ἀνά ἑβδομάδα ὅτι εἶναι ἐγκλωβισμένοι σέ ἕνα ἀδιέξοδο ὕφεσης καί ὑποτέλειας. Μονόδρομους καί συνταγές πού σκοτώνουν τούς ἀσθενεῖς μποροῦν νά ἀκολουθήσουν ἀκόμα καί οἱ πιό ἀδαεῖς. Δέν χρειάζεται νά δαπανᾶται ἔστω ἕνα εὐρώ γιά νά παίζουν κάποιοι τόν ρόλο τῶν ἐθνοπατέρων, ἐνῶ στήν οὐσία εἶναι ὑπάλληλοι πρωτοκόλλου γιά νομοσχέδια ποῦ συντάσσονται στό ἐξωτερικό, ψηφίζονται ἀνεξέταστα καί ἐλαφρά τή καρδία στόν ναό τῆς δημοκρατίας, καί ἐφαρμόζονται σέ βάρος των πολιτῶν.

Ἀπό τήν ἐφημερίδα δημοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια: