Τετάρτη, Ιανουαρίου 04, 2017

Ὁ Ἀμοντιλάδο καί τό ἀφορολόγητο


Στα ἀδιέξοδα τῆς καθημερινότητας ἡ Τέχνη μπορεῖ νά δώσει τίς δέουσες λύσεις. Ἐφοδιαστείτε μέ Τέχνη, τοῦβλα καί λίγο ἀσβέστη...

Ἔντγκαρ Ἄλαν Πόου. Μόνο αὐτός, ὁ πατριάρχης τοῦ γοτθικοῦ τρόμου καί γεννήτωρ τῶν «ἀστυνομικῶν» ἱστοριῶν, θά ἔγραφε κάτι ἀντάξιο τοῦ ἑλληνικοῦ φορολογικοῦ συστήματος.

Ὁ ἄνθρωπος εἶχε καί χιοῦμορ (μαύρο, κατράμι, ἀλλά ἐξαίσιο) καί φαντασία, καί ὑποδειγματικό τρόπο νά ἀναπτύσσει τίς ἱστορίες του. Οἱ χαρακτῆρες, οἱ πράξεις τους καί οἱ παραξενιές τῆς μοίρας ξεδιπλώνονταν τόσο ἁρμονικά καί ἀβίαστα στά λεπτοδουλεμένα κείμενά του ὥστε ἀναρωτιόσουν ἄν ὅλα ὅσα διάβαζες ἦταν
ἀληθινά ἤ τά παιδιά τῆς φαντασίας ἑνός ὑπέροχου μυαλοῦ πού βουτάει βαθιά στά ζοφερά συναισθήματα πού ἀνταριάζουν ὅλες τίς γέρικες, ταλαίπωρες ψυχές πού περιδιαβαίνουν ἀδέσποτες κι ἀπελπισμένες τόν πλανήτη μέχρι νά ξοφλήσουν τά κρίματά τούς. 

Αὐτός λοιπόν ὁ ἀδάμας ἔχει γράψει καί μία ἱστορία ἐκδίκησης, «Τό βαρέλι τοῦ Ἀμοντιλάδο», πού μπορεῖ νά ἐπισκεφθεῖ ὡς συνειρμός τόν νοῦ ὀπαδῶν τῶν ἔργων του, ὅποτε ἀκοῦνε ἤ διαβάζουν εἰδήσεις γιά τό περιβόητο «χτίσιμο τοῦ ἀφορολογήτου». Ὑπ' ὄψιν ὅτι στό «Βαρέλι τοῦ Ἀμοντιλάδο» κάποιος ἀτυχής, ὁ Φορτουνάτο, πέφτει θύμα τῆς ἐκδικητικῆς μανίας κάποιου γνωστοῦ του, τοῦ Μοντρεζόρ. Το θύμα χτίζεται ζωντανό στό κελάρι τοῦ ἐκδικητή. 

Λοιπόν, εἶσαι ἀπό οἰκονομικῆς ἄποψης μέ τό μαχαίρι στον λαιμό. Φεσωμένος μέχρι τά αὐτιά καί μέ τή σειρά σου φεσώνεις πολλούς ἄλλους. Χρωστᾶς καί τοῦ Μιχάλη καί τῆς Μιχαλοῦς. Ὅλα πᾶνε κατά κρημνῶν καί τό ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ποῦ ἡδονίζεται νά σοῦ κάνει τή ζωή μαύρη, δύσκολη, ἄχαρη, ἀβίωτη, σέ μαρσάρει μέ τό πλαστικό χρῆμα. «Νά κάνεις τόσες συναλλαγές μέ κάρτες ἀλλιῶς δέν θά ἔχεις ἀφορολόγητο» καί δέν συμμαζεύεται. Δηλαδή, γιά νά βροῦν τούς φοροδιαφεύγοντες ἀπειλοῦν τούς ὑπόλοιπους ὅτι θά τούς πιοῦν κι ἄλλο αἷμα μέ τό μπουρί τῆς σόμπας! Γιά πλαστικά ἤ κανονικά χρήματα, πού ἐνδεχομένως νά μήν ἔχουν!

Κι ὅποιος δέν ἔχει κάρτα; Ἄν δέν ἐμπιστεύεται τό πλαστικό χρῆμα; Ἄν δέν γουστάρει γιά θρησκευτικούς, πολιτικούς ἤ ἄλλους λόγους, θά φορολογηθεῖ τιμωρητικά; Πού ζοῦμε; Πώς τό λένε τό κράτος ἐδῶ; Εὐρωπαϊκή Ἕνωση Σοβιετικῶν Δημοκρατιῶν; 
Δέν ζεῖ κι ὁ Μοντρεζόρ νά ἀναλάβει νά... χτίσει γιά τά καλά τό ἀφορολόγητο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: