Τετάρτη, Ιανουαρίου 24, 2007

23 Ιανουαρίου: Οι 40 τυχεροί του Μακέτου!


Τα κερδίσατε, ελάτε να τα πάρετε! Τα ονόματά σας είναι τα ακόλουθα - διατηρήσαμε και τυχόν... ανορθογραφίες:
1. ΠAΠAΔHMHTΡOΠOYΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
2. NTAKOΣ TAΣOΣ
3. PANIA BΛAXAKH
4. BAΓΓEΛHΣ ΛIANOΣ
5. Δ.ZIAKKAΣ
6. MEΘYMAKH ΓEΩPΓIA
7. KOΛIOΣ KΩN/NOΣ
8. MIΛINAΣ APHΣ
9. ΠANAΓIΩTHΣ OYTOΣ
10. EYΣTAΘIAΔHΣ ΣTAΘHΣ
11. BAPTAΛA IΩANNA
12. NOMIKOY EYAΓΓEΛIA
13. ΔHMHTPIOΣ MΠONHΣ
14. NIKOΣ PΩTAΣ
15. KATΣIOYΛEPHΣ ΠANOΣ
16. MYPΣINH KAZAKOY
17. BAΓΓEΛHΣ BOYPOΠOYΛOΣ
18. ΓIΩPΓOΣ ΠAΠAΔAKHΣ
19. KAΣIMATHΣ XAPAΛAMΠOΣ
20. TΣOYPAΠAΣ ANΔPEAΣ.
21. ΠANTEΛHΣ ΓEPANOΣ
22. MΩPAKHΣ ΛEΩNIΔAΣ
23. ΔHMHTPHΣ ANTΩNIAΔHΣ
24. ΓIANNHΣ ZEPBOΣ
25. MAPIA ΦEΣTEPIΔOY
26. NIKOΣ KAΛAITZIAN
27. NIKOS KARVELAS
28. ΦΊΛIΠΠAΣ ΓEΩPΓΊOY
29. ΣTAMATATOΣ ΓEPAΣIMOΣ
30. ΠOYΛHΣ NIKOΛAOΣ
31. MΠEΣHΣ ΓEΩP
32. BAΓΓEΛHΣ KYPANNAΣ
33. ΣTEΛIOΣ PAΣΣIAΣ
34. IΩNAΣ ΠANAΓIΩTHΣ
35. ΓEΩPΓIOΣ KAΣIΩΛAΣ
36. XPHΣTOΣ TEPZHΣ
37. Θ.MEΞHΣ
38. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
39. ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
40. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΣΙΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: