Τετάρτη, Ιανουαρίου 17, 2018

26'.42''. Τό ἄσμα ὑλοποιεῖ τήν παλαίτατη, ἀρχαϊκή, ὁμηρική θαρρῶ, ἔκφραση "ὁ κολιός στό ξύδι".

Δεν υπάρχουν σχόλια: