Σάββατο, Ιανουαρίου 27, 2018

Προλάβετε! Ὁ Σκοπιανός τρελάθηκε!


Χαμοσκοτωμός! Ἐκκωφαντικές προσφορές,πρωτοφανείς ἐκπτώσεις, ἀπίθανα δῶρα ἀπό τόν αυτοχρισθέντα ὡς νέο ἐκπρόσωπο τῆς ἔνδοξης μακεδονικῆς Ἱστορίας!

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ἐνδείκνυται τό ἑξῆς: Ἐμεῖς οἱ Eλληνες θά πρέπει νά καταληφθοῦμε ἀπό τρελό, ἀνυπόκριτο ἐνθουσιασμό. Νά διονυσιαστοῦμε μέχρι νά σηκωθοῦν τά ἀμπέλια ἀπό τούς ἀγρούς, νά βγάλουν φτερά καί νά πετάξουν, κι ὕστερα νά γιορτάσουν ἀπό μόνα τούς τά «κατ’ ἀγρούς Διονύσια».Yστερα, ἄς πετάξουμε στόν ἀέρα τά σομπρέρο μας, ἄς χορέψουμε τήν «Κολεγιάλα» στήν πλατεία Συντάγματος καί ἄς ὑποδεχθοῦμε μέ τιμές ἥρωα, μουντιαλικού πρωταθλητή καί ὀλυμπιονίκη τόν ἡμίθεο Ἀλέξη Τσίπρα, πού, ἀφοῦ ἔβγαλε κρυοπαγήματα περπατώντας δύο ὁλόκληρα χιλιόμετρα στό ἀφιλόξενο, χιονισμένο Νταβός τῆς Ἑλβετίας, πῆρε τό
σκάλπ καί τίς ταυτότητες ἀπό τήν ὑπερδύναμη τῶν Σκορπιανῶν.

Εἴδατε τί ὑπερπροσφορές κάνουν ὁλάκεροι Σκορπιανοί -ὁ φόβος καί ὁ τρόμος τοῦ πλανήτη- γιά νά σκύψουμε τόν σβέρκο μας μέχρι τό πάτωμα, νά κατεβάσουμε τά παντελόνια καί νά δεχτοῦμε νά ὀνομάζονται Ἄνω, Πέρα, Δῶθε, Νέα, Νεότατη ἤ Καπωσέτσι Μακεδονία; Θά ἀλλάξουν -λένε- ὄνομα στό ἀεροδρόμιό τους καί στόν κεντρικό αὐτοκινητόδρομο. Μά, αὐτό εἶναι μία ἐξαιρετικά δελεαστική προσφορά καί θά εἶναι βλάξ ὅποιος δέν τήν ἀποδεχθεῖ! Εἶναι δυνατόν νά βάζουμε ἴσα κι ὅμοια τό ὄνομα ἑνός αὐτοκινητοδρόμου καί ἑνός ἀεροδρομίου μίας ἀπέραντης καί ἐξοπλισμένης μέχρι τά δόντια σκορπιανῆς αὐτοκρατορίας μέ τήν Ἱστορία τῆς ἀρχαίας Μακεδονίας, πού ἔχει περάσει σχεδόν... ἀπαρατήρητη ἀπό τόν πλανήτη;

Πέρα ἀπό τήν πλάκα, πάντως, οἱ πολιτικοί τῶν ξένων κρατῶν, μικρῶν καί μεγάλων, δείχνουν ὅτι ἔχουν ἐμπεδωμένη ἄποψη γιά τήν πολιτική τάξη μας. Συμπεριφέρονται (καί οἱ Σκοπιανοί) ὅπως οἱ ἀποικιοκράτες μέ τούς Ἀφρικανούς ἰθαγενεῖς. Θεωροῦν ὅτι μέ χάντρες καί καθρεφτάκια μποροῦν νά πάρουν ἀπό τούς… ἐκπροσώπους μας ὅσο χρυσάφι θέλουν.

Ὁ λαός, μέ τό συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης καί τή διαχρονικά ἀξιοπρεπή στάση του, ἀπέδειξε ὅτι δέν δίνει τά ἅγια τοῖς κυσί. Το ἴδιο, μέ μεγαλύτερη ἔνταση, θά κάνει καί στό ἄμεσο μέλλον, μέ τή σύναξη στήν Ἀθήνα. Τα πουλητάρια εἶναι ὅσοι κατηγοροῦν τούς πολίτες γιά τόν ἀνυποχώρητο πατριωτισμό καί τήν ἀξιοπρέπειά τους, καί λανσάρουν τήν προδοσία ως… σωφροσύνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: