Τετάρτη, Ιανουαρίου 03, 2018

Νά γίνουμε σάν αὐτούς!


Στο Λευϊτικό (24.20) παρατίθεται ἡ συνταγή τοῦ ἰσοδύναμου τετελεσμένου: «σύντριμμα ἀντί συντρίμματος, ὀφθαλμόν ἀντί ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντί ὀδόντος».

Εἴθε στή νέα χρονιά νά κυριαρχήσει στόν νοῦ καί στίς καρδιές τῶν Ἑλλήνων ἡ θέληση γιά ζωή. Αὐτή εἶναι μία βασική εὐχή γιά τό 2018 πού εἰσῆλθε φουριόζο, μέ τήν Τουρκία νά ἀπειλεῖ τούς Ἕλληνες ὅτι «δέν θά μείνει χώρα γιά νά προστατεύσετε».

Συνήθως ὅλοι εὔχονται νά πρυτανεύει ἡ λογική, ἀλλά ἐπειδή ὅλοι οἱ δεῖκτες τοῦ ἱστορικοῦ ρολογιοῦ ἔχουν φτάσει στό παρά τίποτα, καλό εἶναι νά πρυτανεύσει τό ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντήρησης. Τήν λογική οὕτως ἤ ἄλλως ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβικά νά τή στρεβλώνουν ὅλοι οἱ μηχανισμοί κυρίαρχης ἰδεολογίας: κατεστημένα ΜΜΕ, κόμματα, πανεπιστήμια, «ἐνσωματωμένοι» (σάν γλόμποι μπαγιονέτ) στό σύστημα «πνευματικοί ἄνθρωποι» καί δέν συμμαζεύεται…

Προέχει νά ἐπιβιώσουμε καί ὅλα τά ὑπόλοιπα θά ἀκολουθήσουν. Ἕνα ἀπό τά κλασικά κόλπα ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν τῆς χώρας εἶναι τό φύτεμα δικῶν τους στόν ἐθνικό κορμό, οἱ ὁποῖοι ἐπαναλαμβάνουν ὅπως
οἱ βουδιστές τά μάντρα: «Νά μή γίνουμε σάν αὐτούς (σ.σ.: ἐννοοῦν τούς εχθρούς)». «Νά μήν καταδεχτοῦμε νά πέσουμε τόσο χαμηλά ὅσοι ἐκεῖνοι».

Αὐτό γιατί τό λένε; Γιά νά ἀφοπλίσουν ἰδεολογικά καί κυριολεκτικά τούς Ἕλληνες καί γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν ὑπεροχή τοῦ ἀντιπάλου. Δηλαδή, οἱ «δεοντολόγοι» τῶν συγκρούσεων προτείνουν στούς ἀμυνόμενους νά μή χρησιμοποιοῦν τά ὄπλα τοῦ ἐπιτιθέμενου, διότι αὐτό «δέν μᾶς ταιριάζει, εἶναι πρωτόγονο κι ἐμεῖς πολιτισμένοι».

Κοντολογίς, ἄν ἡ Ἀριστερά σέ λέει «φασίστα καί ἀκροδεξιό», μόλις δεῖ ὅτι παρεκκλίνεις ἀπό τή γραμμή πού ἐκείνη ἔχει ὁρίσει ὡς ὀρθή, ἐσύ δέν πρέπει νά ἀνταπαντήσεις σ’ αὐτόν πού σέ βρίζει ὅτι εἶναι «προδότης καί ἀνθέλληνας». Ἐσύ πρέπει νά εἶσαι μαζεμένος σάν τό δαρμένο σκυλί, κόσμιος, ἐνῶ ἡ ἀντίπερα ὄχθη ἀσύδοτη.

Στ’ ἀλήθεια, καλύτερη ἐπιλογή συλλογικῆς αὐτοχειρίας δέν ὑπάρχει. Εἶναι σάν νά μή χρησιμοποιεῖς ἀεροπορία καί πυροβολικό σ’ ἕναν πόλεμο καί νά μάχεσαι μέ σπαθιά ἐπειδή είναι… ἀνήθικο νά πλήττεις κάποιον μακρόθεν. Ε, λοιπόν, ὄχι! Το 2018 νά γίνουμε σάν αὐτούς. Ἄν χρησιμοποιοῦμε τά ἴδια ὄπλα μέ τόν ἀντίπαλο κι ἔχουμε τό δίκιο στό πλευρό μᾶς, θά νικήσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: