Πέμπτη, Ιανουαρίου 11, 2018

Oἱ Μήλιοι καί τό Μακεδονικό ζήτημα


Ἀπό τόν διάλογο τῶν Ἀθηναίων μέ τούς Μηλίους ἄς συγκρατήσουμε αὐτά πού εἶπαν οἱ Ἀθηναῖοι (Θουκυδίδου Ἱστορίαι 5.86.1):

«Δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, δυνατὰ δὲ οἱ προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν».

«Στίς ἀνθρώπινες σχέσεις, τά νομικά ἐπιχειρήματα ἔχουν ἀξία ὅταν ἐκεῖνοι πού τά ἐπικαλοῦνται εἶναι περίπου ἰσόπαλοι σέ δύναμη καί ὅτι, ἀντίθετα, ὁ ἰσχυρός ἐπιβάλλει ὅ,τι τοῦ ἐπιτρέπει ἡ δύναμή του καί ὁ ἀδύνατος ὑποχωρεῖ ὅσο τοῦ τό ἐπιβάλλει ἡ ἀδυναμία του».

Φυσικά, πρέπει νά διευκρινιστεῖ ὅτι ὁ σκοπιανός θίασος οὐδεμία ὁμοιότητα φέρει μέ τούς Μηλίους διότι:

α) Δέν εἶναι Ἕλληνες.

β) Δέν προσπαθοῦν νά
ἐφαρμόσουν τή νομιμότητα ἀλλά νά τήν καταπατήσουν.

γ) Ἄν οἱ Μήλιοι ἄξιζαν σεβασμό, οἶκτο καί ἔλεος λόγω τῆς ἑλληνικότητας καί τῆς μή προκλητικότητάς τους, οἱ Σκοπιανοί (καί κυρίως οἱ ἑλληνόφωνοι πράκτορές τους) πρέπει νά ὑποστοῦν ὅσα προβλέπονται γιά περιπτώσεις ὅπως οἱ δικές τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: