Τρίτη, Ιουνίου 28, 2016

Τσίγκινο παραπέτασμα

Τόσο... πλέρια ἡ δημοκρατία μας, ποὺ ἀπὸ τηλεοράσεως το ΚΚΕ ἐξαγγέλλει τὴν κατάργηση της!

Οἱ Ἕλληνες δικαστὲς σίγουρα δὲν ἔχουν τηλεοπτικὴ συσκευὴ στὸ σπίτι τους. Οὔτε οἱ βουλευτὲς του «δημοκρατικοῦ τόξου» (στο ὁποῖο οἱ ἴδιοι συμπεριλαμβάνουν τὸ ΚΚΕ!!!) οὔτε οἱ νᾶνοι τοῦ παραμυθιοῦ, ποὺ κρύβουν στὴν ἄκρη τοῦ οὐράνιου τόξου τοὺς θησαυροὺς τους - προφητικὸς ὑπαινιγμὸς τῆς δυτικῆς παράδοσης γιὰ τὶς ὑπεράκτιες εταιρίες ποὺ ἀγοράζουν κομματικὲς ραδιοτηλεοπτικὲς συχνότητες. Ἄν εἶχαν ὅλοι οἱ προαναφερθέντες μία τιβούλα καὶ ἔβλεπαν Κουτσούμπα στὸν Χατζηνικολάου, σίγουρα θὰ σκέφτονταν ὅτι τὸ ΚΚΕ εἶναι τὸ μοναδικὸ κόμμα στὴν Ἑλλάδα ποὺ συμμετέχει στὶς ἐκλογὲς γιὰ νὰ τὶς καταργήσει! Ὑπάρχει ἡ ἀβάσιμη φήμη ὅτι ἀπαγορεύεται νὰ ὑπόσχεσαι τὴν ἐπιβολὴ σταλινικοῦ τύπου τυραννίας στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ
ποιὸς ἔχασε τη νομιμότητα γιὰ νὰ τη βροῦμε ἐμεῖς; Ἀκολουθεῖ το ἐπίμαχο σημεῖο του διαλόγου:

Νῖκος Χατζηνικολάου: «Ἄν κερδίσετε τὶς ἐκλογές, θὰ ξαναγίνουν ἐκλογὲς;»
Δημήτρης Κουτσούμπας: «Βεβαίως θὰ γίνονται ἐκλογές. Γιατί; Ὑπάρχει πουθενὰ καμιὰ χώρα ποὺ νὰ μὴ γίνονται ἐκλογὲς;»
Ν.Χ.: «Ὑπῆρχαν...»
Δ.Κ.: «Ε, ὄχι, γίνονταν ἐκλογές. Καὶ μάλιστα πιὸ γνήσιες. Αὐτὸ ποὺ προτείνουμε ἐμεῖς, γιατὶ ἐμεῖς δὲν λέμε ψέμματα...»
Ν.Χ.: «Ἦταν πιὸ γνήσιες οἱ ἐκλογὲς στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση;»
Δ.Κ.: «Ἀκοῦστε μέ, σᾶς παρακαλῶ, τὶ προτείνουμε ἐμεῖς. Δὲν θὰ κάνουμε τὶς ἀστικὲς κοινοβουλευτικὲς ἐκλογὲς μὲ τους καλπονοθευτικούς νόμους κι ὅλη αὐτὴ την κατάσταση, ποὺ εἶναι παρωδία, στὴν οὐσία, συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ - γιατὶ κάτι τέτοιο εἶναι. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄποψὴ μας. Αὐτὸ το λέει κι ὁ κόσμος. Γι' αὐτὸ γυρνάει την πλάτη στὶς ἐκλογὲς καὶ σοῦ λέει "δὲν θὰ πάω νὰ ψηφίσω". Ξέρει ὅτι δὲν πρόκειται νὰ βγεῖ τίποτα. Ἀλλὰ ἡ ἐκλογικὴ δράση, ἡ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ θὰ ξεκινᾶ μέσα ἀπὸ τοὺς τόπους δουλειᾶς, στὶς συνελεύσεις των ἐργατῶν στὰ ἐργοστάσια, στοὺς τόπους δουλειᾶς. Ἐδῶ, στὸ κανάλι, γιὰ παράδειγμα, θὰ ἀποφασίζουν...»
Ν.Χ.: «Δὲν ρωτῶ γιὰ συνδικαλιστικὴ ὀργάνωση. Ἐγὼ σας ρωτῶ ἂν θὰ ὑπάρχουν ἐκλογὲς γιὰ νὰ ἐκλέξω κυβέρνηση. Κυβέρνηση θὰ ἐκλέγω;»
Δ.Κ.: «Δὲν εἶναι συνδικαλιστικὴ ὀργάνωση. Θὰ ὑπάρχουν νέες μορφὲς λαϊκῆς ἐξουσίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: