Τετάρτη, Ιουνίου 08, 2016

Ὑπουργός χωρίς αἰτία


Σήμερα θὰ ἐξηγηθεῖ ἕνα ἀπὸ τα δυσεπίλυτα αἰνίγματα τοῦ σύγχρονου πολιτικοῦ βίου: ἡ ὑπουργοποίηση του Φίλη! Το κράτος μας φαίνεται πίσω ἀλλὰ εἶναι μπροστά. Ό,τι συμβαίνει δηλαδὴ μὲ τοὺς δρομεῖς στὸν στίβο, ποὺ παίρνουν κεφάλι ἀπὸ ἐσένα, προηγοῦνται σχεδὸν ἕναν γύρο καὶ τους βλέπεις πίσω σου νὰ προσπαθοῦν νὰ σέ... ξαναπεράσουν. Ἀπόδειξη τούτου μία μόδα ποὺ ἔχει το κράτος μας ἀπὸ την σύστασὴ του, τώρα την ἀνακάλυψαν οἱ θαμῶνες του Facebook. Ἡ μόδα λέγεται «ἄνευ λόγου». Στὸ Facebook πολλοὶ διασκεδάζουν κοινοποιώντας εἰκόνες «γιὰ ἀπολύτως κανέναν λόγο». Δηλαδή, βλέπεις μία φωτογραφία κατσίκας ποὺ φέρει την ἐπιγραφὴ «κοινοποιῆστε αὐτὴ την κατσίκα χωρὶς νὰ ὑπάρχει λόγος». Ἄλλοι μοστράρουν φωτὸ ἀπὸ πατάτες ποὺ πρέπει νὰ κοινοποιηθοῦν γιὰ τό... τίποτα. Κάποιοι ἄλλοι γάτες καὶ μερικοὶ προτείνουν χοίρους γιὰ κοινοποίηση. 
Ε, κι ἐμεῖς τῆς Γιουνανικῆς Τζαμαχιρίας της Ἀριστερᾶς, της Προόδου καὶ του Σόιμπλε, ἔχουμε
ὑπουργὸ Παιδείας τον Φίλη χωρὶς νὰ ὑπάρχει οὔτε ἕνας λόγος στὸν κόσμο! Ὁ Τσίπρας λειτουργεῖ μὲ όρους Facebook, κοινοποιεῖ τον Φίλη κι οἱ ὑπόλοιποι τον ἀνέχονται χωρὶς κανέναν λόγο.
Ὁ Φίλης, πράγματι, εἶναι μία αντιπροσωπευτικότατη περίπτωση του «ἔχω ἐξουσία χωρὶς προσόντα καὶ αἰτία». Πτυχίο δὲν ἔχει καὶ τον διόρισαν ὑπουργὸ Παιδείας! Διευθυντὴς στὴν «Αὐγὴ» ἦταν, καὶ ἡ ἐφημερὶς δὲν πουλοῦσε. Οἱ ἀπόψεις του εἶναι χειρότερες κι ἀπὸ την γνώμη ποὺ ἔχουν γιὰ ἐκεῖνον ὅσοι τον ἀντιπαθοῦν. Κι ὅμως, βρέθηκε ἕνας ἄνθρωπος, ὁ Τσίπρας ποὺ μας τον... κοινοποίησε ἐπειδὴ του ἀρέσει κι ἐμεῖς τον λουζόμαστε δίχως αἰτία. Ἀπὸ τόσους Ἕλληνες μὲ διδακτορικά, πατριωτισμό, ἀκτινοβολία καὶ ἐπιτυχημένη ἐπαγγελματικὴ σταδιοδρομία προέκυψε ὁ Φίλης. Κι ἂν τον ζαλωθήκαμε μέχρι τώρα χωρὶς λόγο πρέπει νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ἔχουμε πολλοὺς λόγους γιὰ νὰ ἀπαλλαχτοῦμε ἀπὸ την παρουσία του.

1 σχόλιο:

Privo di Senso είπε...

Για πείτε μου ποιος απο όλο το υπουργικό εχει λόγο να ειναι υπουργός. Μόνο ο Κοντωνης ξεχωρίζει και αντιστέκεται.
Γραμμάτια εξοφλει ο Τσιπρας. Φαίνεται άλλωστε πως ούτε αυτός τους πολυγουσταρει.