Τρίτη, Ιουνίου 21, 2016

«Συμβουλάτορες» τῶν Βρετανῶν

Σὲ κατηγοροῦν ἐπειδὴ εἶσαι Ἄγγλος, τοὺς διέλυσες τὸ Τρίτο Ράιχ καὶ δὲν τοὺς βοηθᾶς νὰ φτιάξουν τὸ Τέταρτο!

Ὑπὸ μία ἔννοια εἶναι εὐτύχημα ποὺ δὲν ἐγεννήθημεν στὴν Ἀγγλία. Τὸ πολὺ τσάι θὰ μᾶς ἔκανε νευρικοὺς καὶ ἐλαφρῶς δυσκοίλιους. Ἡ ἀδιάκοπη βροχὴ θὰ μᾶς μαύριζε τὴν ψυχή. Φαντάσου μαζὶ μὲ ὅλα τοῦτα νὰ μαθαίναμε καὶ ὅτι οἱ ἑλληνόφωνοι ψιττακοὶ ὅλων τῶν Μνημονίων προσπαθοῦν νὰ μᾶς τρομοκρατήσουν μὲ ἐπιχειρήματα ποὺ φορέθηκαν μέχρις... ἐξαντλήσεως τοῦ στὸκ σὲ ὅλα τὰ ἐπιφανὴ πλυντήρια συνειδήσεων!

Πάντως, ἂν εἶσαι Ἕλλην, τὸ βρίσκεις σχεδὸν ἐξοργιστικὸ νὰ βλέπεις τὰ ἴδια πρόσωπα (ελαφρῶς γερασμένα) νὰ ἐκτοξεύουν ἀπὸ τὸ κοσμοδρόμιο τῆς κούτρας τοὺς τὶς ἴδιες παπάτζες μὲ παραλῆπτες δύο διαφορετικοὺς λαούς. Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια οἱ «εἰδήμονες» τῆς πυρκαγιᾶς καὶ τῆς πυκνῆς ὁμίχλης κουνοῦσαν τὸ δάχτυλο στὸν ἀέρα σὰν μαέστροι χωρὶς ὀρχήστρα καὶ οὔρλιαζαν προειδοποιήσεις πὼς θὰ
καταστραφοῦμε ὁλότελα καὶ παντοτινὰ ἂν δὲν «ἀπελευθερωθοῦν» τὰ φορτηγὰ (!).

Μετὰ ἄλλαζε τὸ βιολὶ καὶ θὰ γινόταν ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου, ἂν δὲν λέγαμε ἐνθουσιωδῶς «ΝΑΙ» στὶς αὐξήσεις τοῦ ΦΠΑ καὶ τῶν φόρων καὶ στὶς μειώσεις σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις. Μας εἶχαν ζαλίσει τὸν δαδοῦχο Ἔρωτα (σ.σ.: αὐτὸς ὁ φοβερὸς θεούλης συχνὰ αναπαρίσταται κρατώντας ἀναμμένη δάδα, ὅπως τὸ ἀγαλματίδιο στὴ μικρὴ φωτό) μὲ τὰ φαρμακεία. Θὰ ἔπεφτε γὰρ ὁ κόσμος νὰ μᾶς πλακώσει, ἂν δὲν ἐπιτρεπόταν στὰ σοῦπερ μάρκετ νὰ πωλοῦν στὰ ράφια τοὺς βιταμίνες, φάρμακα καὶ τὸν φαρμακοποιὸ τὸν ἴδιο.

Καὶ μετὰ ἐπιχειρηματολόγησαν γιὰ τὸ κερατόσημο Βενιζέλου στοὺς λογαριασμοὺς τῆς ΔΕΗ, τὸν ΕΝΦΙΑ καὶ δὲν συμμαζεύεται. Τώρα, ἀκριβῶς οἱ ἴδιοι λένε ἀκριβῶς τὰ ἴδια, ἀλλὰ στοὺς Ἄγγλους - ποὺ εὐτυχῶς δι' ἡμᾶς δὲν μιλοῦν ἑλληνικὰ καὶ δὲν καταλαβαίνουν τὴν καμπάνια ὑπὲρ τῆς παραμονῆς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου στὴν Ε.Ε., τὴν ὁποία διεξάγουν οἱ ὀπαδοὶ κάθε καταστροφικῆς ἐξέλιξης γιὰ τὴν πατρίδα μας.

Πόσο θὰ φουρκίζονταν, ἂν διαπίστωναν ὅτι μερικοὶ Ἕλληνες ἀξιώνουν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ νίκησαν τοὺς Γερμανοὺς στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο νὰ χάσουν τὸ μὰτς στά... χαρτιὰ τῆς ευρωγραφειοκρατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: