Παρασκευή, Φεβρουαρίου 05, 2021

 Κάθε 100 χρόνια, τὸ ἔτος '21 πρέπει νὰ παλεύουμε γιὰ Ἐλευθερία. Ἀπὸ τὸν σουλτᾶνο στὸν Κούλη...Δεν υπάρχουν σχόλια: