Παρασκευή, Φεβρουαρίου 05, 2021

Μικρὸς ἡγέτης μεγάλου ἔθνους

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔδειξε πὼς σκέφτεται γιὰ τὴν Ἑλλάδα μὲ τρόπο εὐθὺ καὶ ὠμὸ. Θεωρεῖ τὴν πατρίδα μας μικρὴ καὶ ἀνάξια νὰ διαπραγματευτεῖ μὲ μιά… φαρμακοβιομηχανία γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν ἐμβολίων!

Σε δήλωσή του στὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο Reuters εἶπε: «Μπορῶ νὰ σᾶς πῶ ὅτι, ὡς μικρὴ χώρα, δὲν θὰ ἤθελα νὰ διαπραγματεύομαι μόνος μου μὲ μία μεγάλη φαρμακευτική. Χαίρομαι ποὺ ἡ Εὐρώπη διαπραγματεύτηκε ὡς σύνολο. Ναί, ὑπῆρξαν ἐπιπλοκὲς καί, ναὶ, ὑπῆρξαν ζητήματα, ἀλλὰ ἂς μὴ χάνουμε τὴ μεγάλη εἰκόνα».

Ὁ πρωθυπουργὸς εἶναι ἀξιοθρήνητος καὶ προσβάλλει τὸν λαὸ μας, τὸ κράτος ποὺ ὁ ἴδιος διοικεῖ καὶ τὶς ἀμέτρητες γενιὲς οἱ ὁποῖες θυσιάστηκαν καὶ οἰκοδόμησαν τὸ σεπτὸ οἰκοδόμημα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ ἔχει παγκόσμια ἀκτινοβολία καὶ ἱστορία χιλιετιῶν.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεῖ ὅτι διοικεῖ λατινοαμερικάνικη μπανανία ἤ ἀφρικανικὴ ἀποικία, ὡς

δοτὸς φύλαρχος, καὶ προβάλλει μία εἰκόνα τῆς Ἑλλάδας ἡ ὁποία εἶναι «μικρὴ» καὶ δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ μόνη της οὔτε κἂν σὲ ἕνα τραπέζι διαπραγματεύσεων μὲ «μία μεγάλη φαρμακευτική»!

Δηλαδή, ἡ πατρίδα μας χρειάζεται «πάτρωνα» καὶ «προστάτη» ἀκόμα καὶ γιὰ μία παραγγελία ἐμβολίων. Τὸ βασικὸ λάθος τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι ὅτι κρίνει ἐξ ἰδίων τὰ ἀλλότρια. Την εἰκόνα τῆς δικῆς του μικρότητας, τῆς δικῆς του ἀνικανότητας νὰ σταθεῖ ὡς ἰσάξιος καὶ ἰσότιμος μερικῶν χονδρεμπόρων φαρμάκων τὴν προβάλλει στὴ χώρα. Εἶναι ἕνας μικρὸς ἡγέτης ἑνὸς μεγάλου ἔθνους, τὸ ὁποῖο τὴ μεγαλοσύνη του τὴ δείχνει στὰ πεδία τῶν μαχῶν, στὶς ἐπιστῆμες, στὸ ἐμπόριο, στὶς τέχνες καὶ γενικότερα σὲ ὅλα τὰ πεδία τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ.

Κι ἀφοῦ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεῖ τὴ χώρα «μικρὴ» γιὰ νὰ διαπραγματευτεῖ μὲ φαρμακοβιομηχάνους, πὼς στὴν εὐχὴ διαπραγματεύεται τὰ ἐθνικὰ συμφέροντὰ μας μὲ τὴν Τουρκία; Μήπως ἔχουν «διαπραγματευτεῖ» ἄλλοι γιὰ λογαριασμὸ μας κι ἐκεῖνος κάνει ἁπλῶς τὴν παρουσίαση τῶν προειλημμένων ἀποφάσεων;

Κοντολογίς, αὐτὴ ἡ δήλωση γιὰ τὴ «μικρότητα» τῆς χώρας δείχνει καὶ τον… σουσουδισμὸ ἑνὸς καλομαθημένου καὶ ἀνασφαλοῦς ἀνθρώπου, καὶ τὴν ἀδαημοσύνη του γιὰ τὸ εἰδικὸ βάρος τῆς πατρίδας – γεγονὸς ποὺ τὸν καθιστὰ ἐπικίνδυνο καὶ τὴν πρωθυπουργία του ἐπιβλαβῆ γιὰ τὸ δημόσιο συμφέρον.


Πηγὴ: ἐφημερίδα "δημοκρατία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: