Τετάρτη, Φεβρουαρίου 03, 2021

Ἡ δικτατορία τῶν 534 εὕρω

Ἡ ἀλαζονεία τῆς ἐξουσίας ἔχει πρόσωπο. Εἶναι αὐτὸ τοῦ ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης Ἄδωνη Γεωργιάδη, ὁ ὁποῖος νιώθει τέτοια ἀπόσταση ἀπὸ τὶς λαϊκὲς ἀνάγκες καὶ νομίζει ὅτι εἶναι τόσο ἰσχυρός, ὥστε ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ εἰρωνεύεται τοὺς πολῖτες, καὶ μάλιστα αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται σὲ μεγάλη ἀνάγκη.

Ἡ δήλωσή του γιὰ τὸν κλάδο τῆς ἑστίασης, ὁ ὁποῖος ἔχει διαλυθεῖ καὶ τὰ «λουκέτα» ἢδη πέφτουν βροχή, εἶναι ἕνα κανονικότατο φτύσιμο τοῦ βολεμένου ἐξουσιαστῆ στὰ πρόσωπα τῶν ἐπιχειρηματιῶν. Εἶναι στ’ ἀλήθεια κατάντια γιὰ τὸν τόπο νὰ βγαίνει ὑπουργὸς στὴν τηλεόραση καὶ νὰ λέει: «Ὅποιος ἐπιχειρηματίας τῆς ἑστίασης θέλει νὰ παραδώσει στ’ ἀλήθεια τὰ κλειδιὰ τῆς ἐπιχείρησής του ἐγὼ προσωπικά, ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης, τὴν παίρνω. Την παραλαμβάνω ἐγώ».

Ὁ κ. Γεωργιάδης ἰσχυρίστηκε οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ὅτι ὅποιος ἔχει κατάστημα ἑστίασης «δὲν πληρώνει ἐνοίκιο, δὲν πληρώνει ἐργαζομένους, παίρνει ἐπιστρεπτέα προκαταβολὴ καὶ ἑτοιμάζεται τὸ

κράτος νὰ τοῦ πληρώνει τὰ πάγια ἔξοδα», ἀλλὰ «θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἀδικημένος σὲ αὐτὴ τὴ χώρα». Ὁ ὑπουργὸς ὁλοκλήρωσε τὸ παραληρηματικὸ λογύδριό του λέγοντας: «Ὁ κακὸς συνδικαλισμὸς τὴν ὥρα τῆς συμφορὰς δὲν μοῦ ἀρέσει».

Λὲς καὶ ὅσοι ἔχουν ἐπιχειρήσεις ἑστίασης ἤ ἐργάζονται σὲ αὐτὲς μποροῦν νὰ ζήσουν μὲ 534 εὐρὼ τὸν μήνα καὶ δὲν πληρώνουν ἔξοδα γιὰ νὰ θρέψουν τὶς οἰκογένειὲς τους, γιὰ νὰ σπουδάσουν παιδιά, τὰ ἐνοίκια γιὰ τὶς κατοικίες τους, ὀφειλὲς σὲ ΔΕΚΟ καὶ στὸ κράτος κι ἕνα σωρὸ ἄλλες ὑποχρεώσεις ποὺ ἐπιλέγει νὰ «λησμονεῖ» ὁ ἀλαζὼν ὑπουργός.

Οὐσιαστικὰ τὸ μήνυμα τῆς κυβέρνησης πρὸς τοὺς πολῖτες διὰ χειλέων Γεωργιάδη εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ἀρκεστοῦν στὰ 534€ καὶ νὰ μὴ μιλᾶνε, νὰ μὴν ἀξιώνουν κάτι καλύτερο καὶ νὰ κάθονται στὰ σπίτια τοὺς φιμωμένοι καὶ ἄπραγοι, ἀπόλυτα ἐξαρτώμενοι ἀπὸ μία αὐταρχικὴ ἐξουσία, χωρὶς ἐλπίδα καὶ χωρὶς ἐλευθερίες.

Ὁ Άδωνις Γεωργιάδης μεταφέρει τὸ μήνυμα τῆς κυβέρνησης ὅτι ἀγόρασε τὴν ἐλευθερία καὶ τὸ αὐτεξούσιο τῶν πολιτῶν μὲ 534€ το… κεφάλι.

Οἱ Ἕλληνες ὅμως σύντομα θὰ δείξουν στὸν κ. Γεωργιάδη καὶ στὸν προϊστάμενὸ του, τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, ὅτι δὲν συμφωνοῦν μὲ τὸν ἐξανδραποδισμὸ τους.

Ἀπὸ τὴν ἐφημὲρίδα «δημοκρατία»


Δεν υπάρχουν σχόλια: