Δευτέρα, Φεβρουαρίου 01, 2021

Φιλελεύθερον Ὠδεῖον Κυριάκος Μητσοτάκης

Ὅλοι ἀκούσαμε γιὰ τὴν ἀγορὰ ποὺ ἀνοιγοκλείνει σὰν ἀκορντεὸν ἀλλὰ ἐλάχιστοι ἔπιασαν τὸ οἰκονομικὸ ὑπονοούμενο. 

Ἔπρεπε νὰ ἔρθει φιλελεύθερη κυβέρνηση γιὰ νὰ πλησιάσει τὸ χρέος τὰ 400 δὶς εὐρώ, νὰ κλείσουν ὅλα τὰ μαγαζιὰ γιὰ περίπου ἕνα χρόνο, νὰ ἐπιβληθεῖ ἀπαγόρευση κυκλοφορίας ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅση κυκλοφορία μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ὑποχρεούμεθα νὰ στέλνουμε SMS στὸν Χαρδαλιὰ ἢ νὰ φέρουμε πάνω μας χειρόγραφη βεβαίωση γιὰ τὸ ποῦ πᾶμε καὶ τὶ σκοπεύουμε νὰ κάνουμε μὲ τὴν δίωρη «ἐλευθερία» ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν οἱ φιλελεύθεροι. 

Θὰ ἔλεγε κάποιος ὅτι θυμίζει Κατοχὴ ὅλο αὐτὸ ἀλλὰ εἶναι μία κατοχὴ ποὺ τὴν ἐπιβάλαμε ἐμεῖς τὸν ἑαυτὸ

μας καὶ διὰ τῆς ψήφου καὶ μὲ τὴν ἀνοχὴ μας σὲ ὅλα τὰ τερατώδη ποὺ ἀποφασίζονται. Τὸ δούλεμὰ μας ἀπὸ τὴν ἐξουσία (τὴν ψηφισμένη καὶ την… διορισμένη) ἔφτασε σὲ σημεῖο νὰ μᾶς λένε ὅτι θὰ βγαίνουμε ἔξω ἀνάλογα μὲ τὸν λήγοντα στὸν ἀριθμὸ τῆς ταυτότητὰς μας.

Φυσικά, οὐδεὶς μπορεῖ νὰ κατηγορήσει αὐτοὺς ποὺ ἔχουν λουκετιάσει τὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ ὅτι δὲν στέλνουν μηνύματα ἀλήθειας μέσα στὰ πολλὰ φύκια καὶ τὶς μεταξωτὲς κορδέλες ποὺ μᾶς πουλᾶνε. Μία ἀπὸ τὶς μεγάλες ἀλήθειες εἶναι αὐτὸ γιὰ τὴν ἀγορὰ ποὺ «ἀνοιγοκλείνει σὰν ἀκορντεόν». Ποιοὶ παίζουν τὸ ἀκορντεόν, μανίτσες μου, στοὺς δρόμους, τοποθετοῦν ἕνα κυπελλάκι πλαστικὸ μπροστὰ τούς, ἐκτελοῦν τὸ βὰλς τοῦ Δουνάβεως καὶ περιμένουν τὴν ἐλεημοσύνη τῶν διαβατῶν; Ναί, οἱ ἐπαῖτες! Γιὰ ἐκεῖ μᾶς προορίζουν. Αὐτοί, μὲ τὶς βουλευτικὲς μισθουλάρες, τὶς ὑπουργικὲς καὶ τὶς πρωθυπουργικὲς λιμουζίνες καὶ τὰ δεκάδες ἀκίνητα ποὺ ἀπέκτησαν μὲ τὸν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου τους (ἀλήθεια, ποῦ ἵδρωσαν ὅλοι αὐτοί, στὸ τένις;) ἔχουν νὰ ἐργαστοῦν ἀπὸ τὸν πρῶτο Κριμαϊκὸ πόλεμο. 

Νομίζουν ὅτι τὰ καταστήματα εἶναι σὰν τὶς ὑπουργικὲς καὶ βουλευτικὲς λιμουζίνες ποὺ τοὺς πληρώνουμε γιὰ νὰ μετακινοῦνται. Ἔχουν τὴν ἐντύπωση ὅτι σὲ μία ἐπιχείρηση ἀνοίγεις τὸ κουμπὶ καὶ τσιτώνει γκάζια ἀπὸ μηδὲν μέχρι 100 km ἀνὰ ὥρα σὲ ἐλάχιστα δευτερόλεπτα. Φυσικά, δὲν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα. Ας ἑτοιμαστεῖ ὁ λαὸς μας νὰ μάθει ἀκορντεὸν στὸ Φιλελεύθερον Ὠδεῖον τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, εἰς τὸ ὁποῖον πρώτη καραμούζα καὶ κόρνα (στὴν ἀνάπτυξη τοῦ μηδενικοῦ κύκλου ἐργασιῶν) παίζει ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης. Δεν υπάρχουν σχόλια: