Παρασκευή, Φεβρουαρίου 14, 2014

Ολίγη από Βαβυλώνα

Βρε πώς τα καταφέραμε. Χωρίς να αποκτήσουμε τον... πλούτο της καταντήσαμε σαν την πόλη τη μεγάλη, την κολασμένη, που έπεσε με γδούπο.

Στην χθεσινή πρωινή εκπομπή «Πρωινό Μου», που μεταδίδεται από το Mega, ο παρουσιαστής Πέτρος Κωστόπουλος, σχολίαζε την «αποκάλυψη» μουσικού παραγωγού του ραδιοφώνου και πάλαι ποτέ πανελίστα σε ριάλιτι ότι μια βραδιά, στα νιάτα του, έπειτα από μεθύσι σε νυκτερινό κέντρο, «κοιμήθηκε» με 17 άτομα. Ο κ. Κωστόπουλος, μεταξύ πολλών αποριών και παρατηρήσεων είπε: «Αυτό τι ήτανε; Σε μορφή... τρενάκι; Εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε απ' όλα; Ότι δεν έγινε φλερτ από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ένα τραπέζι ολόκληρο έκανε φλερτ μ' ένα άλλο τραπέζι ολόκληρο. Αυτό μ' αρέσει! [...] Δεν σημαίνει ότι πήγες με 17. Δεν γίνεται. Δεν έχεις 17 εργαλεία πάνω σου. Και τ' αυτιά να βάλεις, δεν καλύπτεις 17. [...] Να οργανωθούμε γιατί φάγαμε 4 και δεν δώσαμε καμία. [...] Στη μυθολογία υπάρχει και το περιβόητο 'τρένο'. Ο ένας πηδάει τον άλλον. [...] Και να λέει κάτι τι έγινε; Εμείς είμαστε φιλελεύθεροι! Εσύ δεν είσαι φιλελεύθερος; Δεν θα ψηφίσεις τον Βαλλιανάτο;»
Όταν στο κανάλι της «κυρίαρχης» ενημέρωσης, 11.30 το πρωί γίνονται τέτοιου είδους διάλογοι, αναπόφευκτα θα
σου έρθει στο νου η Βαβυλώνα.

Βδελύγματα

Από την «Αποκάλυψη» του Ιωάννη επιλέχθηκαν ενδεικτικά αποσπάσματα: Κεφάλαιο 14, στ. 8 «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η πόλις η μεγάλη διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη». Κεφ 16, στ. 19: «Και διηρέθη η πόλις η μεγάλη εις τρία μέρη και αι πόλεις των εθνών έπεσον και Βαβυλών η μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού δια να δώση εις αυτήν το ποτήριον του οίνου του θυμού της οργής αυτού». Κεφ. 17, στ. 5 «και επί το μέτωπον αυτής ήτο όνομα γεγραμμένον μυστήριον, Βαβυλών η μεγάλη η μήτηρ των πορνών και των βδελυγμάτων της γης». Κεφ. 18 στ. 2 «Και έκραξεν εν ισχυρά φωνή λέγων· Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, και εγένετο κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και μεμισημένου»
Κεφ 18, στ. 9-10 «Και κλαύσουσιν αυτήν και κόψονται επ' αυτή οι βασιλείς της γης οι μετ' αυτής πορνεύσαντες και στρηνιάσαντες, όταν βλέπωσι τον καπνόν της πυρώσεως αυτής, από μακρόθεν εστηκότες διά τον φόβον του βασανισμού αυτής, λέγοντες· Ουαί ουαί, η πόλις η μεγάλη Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, ότι μια ώρα ήλθεν η κρίσις σου». 

Δεν υπάρχουν σχόλια: