Παρασκευή, Ιανουαρίου 15, 2021

Πωλεῖται πατρίς, τοῖς μετρητοῖς, τιμαὶ χονδρικῆς

 

Στις ἡμέρες μας μόνο οἱ ἀνήμποροι παρανομοῦν. Οἱ μεγαλοκαρχαρίες ξέρουν ὅτι κάθε μεγάλη ἀτιμία καὶ ξεφτίλα εἶναι νόμιμη…

Λίγα πράγματα εἶναι τόσο ἐξευτελιστικὰ γιὰ μία χώρα ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτὸ τῆς ὅσο τὸ νὰ πουλάει βίζες, ἰθαγένειες καὶ ἄδειες παραμονῆς. Το ἑλληνικὸ κράτος, ποὺ ἔχει τόσο ἦθος ὅσο οἱ διαχειριστὲς τοy, τὸ κάνει αὐτό. Πουλάει βίζες καὶ καμαρώνει κι ἀπὸ πάνω. Το ξεπούλημα τὸ ἀποκαλεῖ Golden Visa. Δηλαδὴ «Χρυσὴ Βίζα». Μὲ λίγο χρυσὸ κάνεις τὴ δουλίτσα σοῦ ἐδῶ, ποὺ θὰ ἔλεγαν κι οι… παστρικιὲς τῆς

νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, σὲ παλαιότερες δεκαετίες. Διαβάζουμε στὴν ιστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ Enterprise Greece (εἶναι ὁ ἁρμόδιος ἐθνικὸς φορέας, ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ὑπουργείου Eξωτερικών γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν προώθηση ἐξαγωγῶν):

«Με ἀπόφαση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγεῖται ἄδεια διαμονῆς γιὰ πέντε ἔτη, μὲ δυνατότητα ἀνανέωσης, σὲ πολίτη τρίτης χώρας, ποὺ:

 (α) Ἔχει εἰσέλθει νομίμως στὴ χώρα μὲ ὁποιαδήποτε θεώρηση εἰσόδου ἢ διαμένει νομίμως στὴ χώρα ἀκόμη καὶ ἂν ὁ τίτλος διαμονῆς ποὺ κατέχει δὲν ἐπιτρέπει ἀλλαγὴ σκοποῦ.

 (β) Διαθέτει προσωπικὰ κατὰ πλήρη κυριότητα, νομὴ καὶ κατοχή, ἀκίνητη περιουσία στὴν Ἑλλάδα. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ἀκινήτου, ἀξίας 250.000 εὐρώ, δικαίωμα διαμονῆς παρέχεται, μόνον ἐφόσον οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ ἀκινήτου εἶναι σύζυγοι ποῦ κατέχουν τὸ ἀκίνητο ἐξ ἀδιαιρέτου».

Ἄν ὁ ἀλλοδαπὸς δὲν εἶναι φίλος τῶν ἐπενδύσεων σὲ ἀκίνητα μπορεῖ ν’ ἀγοράσει ὁλόφρεσκη βίζα μὲ 400 «χηνόπουλα» ὡς ἐπενδυτὴς. Διαβάζουμε σχετικὰ: Ἄδεια διαμονῆς γιὰ ἐπένδυση σὲ τίτλους ἤ τραπεζικὴ κατάθεση (Νόμος4605/2019 Ἄρθρο 42 παρ. Γ.). Ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος καὶ ἡ διαμονὴ πολιτῶν τρίτης  χώρας στὴν Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ πραγματοποιήσουν ἄυλη ἐπένδυση στὴν Ἑλλάδα σὲ συγκεκριμένες μορφὲς τίτλων ἤ τραπεζικὴ κατάθεση ποὺ ὑπερβαίνει σὲ ἀξία τὰ €400.000, εἴτε ὡς φυσικὰ πρόσωπα εἴτε μέσω νομικῶν ὀντοτήτων».   

Μέσα σ’ ὅλα τὰ κείμενα γιὰ τὶς βίζες ποῦ πουλάει τὸ ἴδιο τὸ κράτος ψάχνεις κάπου νὰ βρεις ἔστω μία φράση ὅτι αὐτὰ τὰ χρήματα δὲν θὰ προέρχονται ἀπὸ παράνομη δραστηριότητα (ἐμπόριο ναρκωτικῶν, ὅπλων, ἀνθρωπίνων ὀργάνων, λευκῆς σαρκὸς κ.ά) καὶ δὲν τὴν βρίσκεις. Ἐλᾶτε νὰ ξεπλύνετε ἀνομήματα στὴν Ἑλλάδα!

*Δείτε τὰ κοστολόγια βίζας στὴν ιστοσελίδα https://www.enterprisegreece.gov.gr/h-ellada-shmera/zoi-stin-ellada/adeies-diamonhs


Δεν υπάρχουν σχόλια: