Πέμπτη, Ιανουαρίου 28, 2021

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ


 Μία ἐπώνυμη καταγγελία ἀδικοπραξίας μπορεῖ νὰ γκρεμίσει ἕνα «πανίσχυρο» σύστημα σὰν νὰ πρόκειται γιὰ πύργο ἀπὸ τραπουλόχαρτα.


Ἡ ἐξομολόγηση τῆς κ. Σοφίας Μπεκατώρου ἀλλὰ καὶ ἡ νέα ποὺ μαθεύτηκε, τῆς κ. Ζέτας Δοῦκα ποῦ κατήγγειλε τὸν Γιῶργο Κιμούλη γιὰ σωματικὴ καὶ λεκτικὴ βία ἀπέδειξαν στοὺς Ἕλληνες –πέρα ἀπὸ τὴν οὐσία ἑκάστης ὑποθέσεως- κάτι ποὺ θὰ ἔπρεπε ἤδη νὰ γνωρίζουν: τὴν ἰσχὺ τῆς ἀποκάλυψης, τῆς ἐπώνυμης καταγγελίας, τὴ σημασία τοῦ νὰ σηκώνει τὸ ἀνάστημὰ του ἕνας ἄνθρωπος ἀπέναντι σὲ κάποιον ποὺ θεωρεῖται ἰσχυρός. 

Οἱ συνταγὲς κάθε φαύλης ἐξουσίας ποῦ ἐπιθυμεῖ νὰ παρατείνει τὸ βίο της ἔχουν ὡς κύριο ὑλικὸ τὴ σιωπή. Τὸ πέπλο σιωπῆς ὑφαίνεται ὡς ἑξῆς: μὲ τὴ δημιουργία πλέγματος συνενοχῆς, ποὺ ἐξασφαλίζει

τὴν σιωπὴ τῶν δραστῶν, τὴν προβολὴ τῆς ἀνυπέρβλητης ισχύος τῆς ὥστε νὰ ἐπιβάλλεται καθεστὼς σιωπῆς στοὺς πολλοὺς ποὺ νομίζουν ὅτι εἶναι ἀνήμποροι καὶ στὴν ἐξαγορὰ σημαντικοῦ τμήματος τῶν ἐνημερωτικῶν μέσων ὥστε νὰ σιωπήσουν ἐκεῖ ποὺ ὀφείλουν, ἐξ ἐπαγγέλματος καὶ ἐκ καθήκοντος νὰ μιλοῦν καὶ νὰ ἀποκαλύπτουν. 

Οἱ πολῖτες ἔχουν πειστεῖ ὅτι ἡ φωνὴ ἑνὸς ἀνθρώπου δὲν ἔχει σημασία (λησμονώντας, οἱ Χριστιανοί, τὴν περίπτωση τοῦ Απόστολου Παύλου, ποὺ ἐξάπλωσε τὴν πίστη μας πεζοπορώντας μέχρι τὸν προορισμὸ τοῦ καί… μιλώντας). 

Ἡ πραγματικότητα διαψεύδει τὴν πεσιμιστικὴ ἄποψη. Ἡ καταγγελία τῆς Σοφίας Μπεκατώρου ἔφερε τὰ πάνω κάτω στὴν ἀθλητικὴ ὁμοσπονδία της καὶ ἡ καταγγελία τῆς Ζέτας Δοῦκα λειτούργησε ἀπελευθερωτικὰ γιὰ πολλοὺς καὶ πολλὲς ὁμότεχνους της, οἱ ὁποῖοι πῆραν σαφῆ θέση γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὸν καλλιτεχνικὸ χῶρο.

Ὁ ἕνας ἔχει τεράστια σημασία – ἀρκεῖ νὰ λειτουργεῖ στὸ φῶς τοῦ ἥλιου καὶ μὲ τὸ θάρρος τῆς γνώμης του. Ἀπὸ ὅσα ἔχουν συμβεὶ μέχρι τώρα διαπιστώνουμε ὅτι μία ἐπώνυμη καταγγελία ἔχει πολλαπλάσια δύναμη καὶ ἀποτελεσματικότητα ἀπ’ ὅση ἔχουν ἑκατομμύρια ἀνώνυμες μπουρδίτσες κυκλοφοροῦν στὸ διαδίκτυο καὶ μικροκουτσομπολιὰ σὲ διάφορους χώρους (ἀπὸ καφενεῖα μέχρι φουαγιὲ θεάτρων). 

Ἄς φανταστοῦμε, λοιπόν, τὶ θὰ μποροῦσε νὰ συμβεὶ ἂν ἄνοιγε τὸ στόμα του ἔστω ΕΝΑΣ ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς καὶ μιλοῦσε ΕΠΩΝΥΜΩΣ γιὰ λαδώματα, συναλλαγὲς κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι καὶ προδοσίες…


 


 


Δεν υπάρχουν σχόλια: