Σάββατο, Ιανουαρίου 16, 2021

Νὰ γίνει ξεκαθάρισμα στὶς Ἔνὁπλες Δυνάμεις

Τὰ τελευταία εἰκοσιτετράωρα κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο βίντεο μὲ Ἀλβανοὺς (στὰ… χαρτιὰ Έλληνες) ὑπαξιωματικοὺς νὰ καμαρώνουν δίνοντας παραγγέλματα καὶ καψωνάροντας Ἕλληνες ὁπλῖτες. Ὑπενθυμίζεται ὅτι σὲ ἑλληνικὰ στρατόπεδα ἔχουν φωτογραφηθεῖ ὁπλῖτες νὰ σχηματίζουν μὲ τὰ χέρια τους τὸν ἀετὸ τῆς ἀλβανικῆς σημαίας. Ἡ θέα καὶ οἱ συμβολισμοὶ προκαλοῦν ὀργὴ καὶ ἀνατριχίλα. Ἡ παρακμὴ καὶ ἡ σήψη τῆς ἄρχουσας πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ οἰκονομικῆς  τάξης δὲν ἔχει ἀφήσει

πλέον κανέναν ἱστὸ τῆς πατρίδας ἀπρόσβλητο ἀπὸ τὴν καλπάζουσα καὶ μεταδοτική, θανατηφόρο νόσο της.

Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι ὁ ἐγγυητὴς τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας μας. Δίχως ἰσχυρὲς καὶ ἀξιόμαχες Ἔνοπλες Δυνάμεις οἱ Ἕλληνες θὰ καταντήσουν ἀνδράποδα καὶ τὸ ἔθνος θὰ ἐξαφανιστεῖ, θὰ σβηστεῖ ἀπὸ τὸν χάρτη τῶν ζωντανῶν καὶ δρώντων ἐθνῶν καὶ τὸ ὄνομα Ἕλλην θὰ ἀποτελέσει μία ἁπλὴ καταχώρηση στὶς ἐγκυκλοπαίδειες καὶ τὰ ἱστορικὰ βιβλία.

Δὲν ὑπάρχει νόημα νὰ γίνονται ἐξοπλιστικὰ προγράμματα καὶ νὰ προσφέρουν οἱ φορολογούμενοι ἀπὸ τὸ ὑστέρημὰ τους ὅσα τοὺς ἀναλογοῦν γιὰ αὐτὲς τὶς μεγάλες δαπάνες ὅταν ὑπάρχει ἡ πιθανότητα νὰ πέσουν τὰ καινούρια ὁπλικὰ συστήματα στὰ χέρια πεμπτοφαλαγγιτῶν ποὺ θὰ τὰ στρέψουν ἐναντίον μας.

Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι ἕνας θεσμὸς ποὺ δὲν ἔπαψε ποτὲ νὰ σέβεται καὶ νὰ τιμᾶ ο λαὸς καὶ νὰ στηρίζει σὲ τόσο μεγάλο βαθμὸ ὥστε νὰ τοὺς ἐμπιστεύεται τὰ παιδιὰ του, τοὺς νέους, ποὺ θὰ πολεμήσουν καὶ –ἄν χρειαστεῖ- θὰ θυσιαστοῦν δίνοντας τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα. Κανεὶς δὲν δικαιοῦται νὰ «παίζει» μὲ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις καὶ να… πειραματίζεται προσπαθώντας νὰ ἐφαρμόσει διεθνιστικὲς ἰδεοληψίες.

Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνονται δεκτὰ στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις πρόσωπα ρευστῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως. Ὅσοι νιώθουν «καὶ Ἕλληνες καὶ κάτι ἄλλο» ἂς μείνουν ἔξω ἀπὸ τὸν σκληρὸ πυρῆνα τῆς ἐθνικῆς μας ὑπόστασης ὥστε νὰ πάρουν τὴ θέση τους αὐτοὶ ποὺ νιώθουν καὶ εἶναι μόνο Ἕλληνες καὶ δὲν θὰ τὸ σκεφτοῦν δυὸ καὶ τρεῖς φορὲς πρὶν διαλέξουν πλευρὰ σὲ ἐνδεχόμενη σύγκρουση. 

Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς πρέπει καὶ μπορεῖ νὰ κάνει ἕναν ἐνδελεχῆ ἔλεγχο σχετικὰ μὲ τὴν πιθανότητα ὕπαρξης στελεχῶν ρευστῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως. Δὲν ἀποκλείεται νὰ ὑπάρχουν κι ἄλλοι μὲ συμπεριφορὲς ὅπως ἐκείνων ποὺ παρακολουθήσαμε ἀηδιασμένοι στὸ προαναφερθὲν βίντεο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: