Σάββατο, Ιανουαρίου 30, 2021

Ἑλλὰς Ἑλλήνων Καταθλιπτικῶν

 

Ὅταν ἀκοῦς ὅτι ἡ κυβέρνηση κάνει τὸ πᾶν γιὰ νὰ σὲ προστατεύσει προετοίμασε γρήγορα τὴ διαθήκη σου.

Ἐδῶ καὶ καιρὸ παρακολουθοῦμε τὶς ἄοκνες προσπάθειες τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας νὰ μᾶς πείσει ὅτι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν ἔχουμε ἐμπιστευτεῖ οὔτε γιὰ δέκα λεπτὰ τῆς ὥρας στὸ πηδάλιο τῆς χώρας. Οἱ προσπάθειὲς της καρποφόρησαν. Ἐπιδιώκοντας (ἔτσι λένε τοὐλάχιστον) νὰ σώσουν ἀνθρώπινες ζωὲς δολοφόνησαν μὲ πυροβολισμὸ ἐξ ἐπαφῆς ό,τι εἶχε ἀπομείνει ὄρθιο στὴν ἀγορά. Ὁ 95χρόνος μὲ τὸ βαρὺ ἰατρικὸ ἱστορικὸ καὶ τὰ ὑποκείμενα νοσήματα μπορεῖ νὰ μὴν πάει ἀπὸ κορωνοϊὸ ἀλλὰ μπορεῖ νὰ κάνει

βαρκάδα στὸν Ἀχέροντα (με τὸν ρόλο τοῦ γονδολιέρη νὰ τὸν παίζει ὁ Χάρων) λόγω ἀφραγκίας δικῆς του ἤ τῶν τέκνων καὶ ἐγγονῶν του καὶ ὅλων τῶν συμφορῶν καὶ τῶν νόσων, ποῦ ἔρχονται ἀγκαζὲ μὲ τὴν ρημάδα τὴν φτώχεια. 

Ἐδῶ καὶ μῆνες οἱ ἀντιπαθέστατοι λοιμωξιολόγοι μὲ αὐτάρεσκο, ἀλαζονικὸ υφάκι ἀνακοινώνουν χαιρέκακα καραντίνες πάνω στὶς καραντίνες καὶ αὐστηρότερα λουκέτα πάνω στὰ ἤδη ὑπάρχοντα. Οἱ ἴδιοι, κάθε μήνα, θὰ τὸν λάβουν τὸ μισθουλάκο τους καὶ δὲν τοὺς καίγεται καὶ καρφάκι ἀλλὰ ὁ μαγαζάτορας, τὸν ὁποῖον κοιτοῦν ἀφ’ ὑψηλοῦ  καὶ τοῦ κάνουν καὶ ὑποδείξεις, καταστρέφεται. Κάθε ἡμέρα ποὺ περνάει βυθίζεται ὁλοένα καὶ πιὸ βαθιὰ στὴν κινούμενη ἄμμο τοῦ χρέους καὶ τῆς ἐξαθλίωσης.

Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἡ ἐλὶτ τῆς μαύρης συμφορᾶς (πολιτικοί, κατεστημένοι δημοσιογράφοι, «εἰδικοὶ» καὶ λοιποὶ συγγενείς) κορυβαντιοῦν ἐναντίον τῶν παππούδων ποὺ βγῆκαν μία βόλτα στὴν πλατεῖα γιὰ νὰ ξεσκάσουν ἤ τῶν πιστῶν ποὺ πῆγαν σὲ ἱερὸ ναὸ γιὰ νὰ προσευχηθοῦν γίνονται κανονικότατες διαδηλώσεις τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς καὶ ἅπαντες οἱ κορυβαντιῶντες ὑποκρίνονται ὅτι δὲν εἶδαν καὶ δὲν ἄκουσαν ὅσα συμβαίνουν. 

Μαζὶ μὲ τὴν φτώχεια, τὰ χρέη, τὰ λουκέτα καὶ τὴ δυσπεψία ποὺ προκαλοῦν οἱ ξυνὲς φάτσες τῶν λοιμωξιολόγων ἔρχεται καὶ τὸ τετράπαχο θεριὸ τῆς κατάθλιψης, ποὺ πρόκειται νὰ ρίξει (ἄν δὲν ἔχει ρίξει ἤδη) τοὺς Ἕλληνες στὰ ψυχοφάρμακα. Ὅμως, ἂς μὴν παραπονούμεθα. 

Τὰ θετικὰ μέσα στὴν αρνητικότητὰ μας εἶναι ὅτι ἀγωνίζεται γιὰ μᾶς ὁ Χαρδαλιάς, ὁ Χρυσοχοΐδης στέλνει ἀμέσως τὰ περιπολικὰ στὶς ἐκκλησίες, ὁ Τσιόδρας σφουγγίζει δάκρυα γιὰ τους παπποῦδες καὶ τὶς γιαγιάδες καὶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχει τριχωτό, γυμνασμένο στἤθος. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: