Δευτέρα, Ιανουαρίου 18, 2021

Ἀνασχηματίζεται ἡ Σακελλαροπούλου;

Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔχει κατορθώσει νὰ ἑνώσει τὸν λαό, ἀλλὰ ἐναντίον της. 

Ἡ περιφρονητικὴ στάση της σὲ ὅλα ὅσα ἐκφράζουν τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ συνέχουν τὴν κοινωνία δὲν ἔχει περάσει ἀπαρατήρητη.

Μὲ τὶς κινήσεις τῆς ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τοῦ διορισμοῦ της στὸ ὕπατο πολιτειακὸ ἀξίωμα ἔστελνε σαφέστατα πολιτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ μηνύματα πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. Ὡστόσο, τὰ πράγματα ἔγιναν ἰδιαιτέρως σαφῆ μὲ τὴν ἄθλια ἐνέργεια της νὰ μὴν πλησιάσει κἂν τὸν σταυρὸ ποῦ κρατοῦσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ιερώνυμος στὴ δοξολογία γιὰ τὸ νέο ἔτος, ποὺ ἔγινε στὴ Μητρόπολη Ἀθηνῶν, καὶ νὰ ἀπαγορεύσει τὴν ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ύμνου. Αὐτὸ ἐξόργισε τοὺς πολῖτες, οἱ ὁποῖοι συνειδητοποίησαν πλέον ὅτι πρέπει νὰ

ὑποστοῦν τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη γιὰ μία τετραετία ἀκόμη καὶ νὰ τὴν παρακολουθοῦν νὰ παραβιάζει τὸν πανίσχυρο ἄγραφο νόμο, ποὺ ὁρίζει μὲ σαφήνεια τὰ καθήκοντὰ της.

Ἡ κυρία Σακελλαροπούλου δὲν ἀνέλαβε τὴ νομικὴ ἐκπροσώπηση κάποιας ΜΚΟ, οὔτε ἀνεξάρτητη Ἀρχὴ σὲ κράτος ὅπως τὸ Βέλγιο οὔτε καθήκοντα ἀρθρογράφου σὲ ἀριστερίστικο ἔντυπο. Εἶναι Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία κατόρθωσε νὰ ἀποκτήσει ἀνεξάρτητη κρατικὴ ὑπόσταση ἔπειτα ἀπὸ ἕναν πολυαίμακτο ἐπαναστατικὸ ἀγῶνα ἐναντίον τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Αὐτὸς ὁ ἀγῶνας, τὰ 200χρονα ἀπὸ τὸ ξέσπασμα τοῦ ὁποίου συμπληρώνονται φέτος, εἶχε σαφέστατο ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ πρόσημο. Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία σηκώσαμε τὰ ὄπλα. Δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀνεκτὸ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ κράτους νὰ μὴν πιστεύει στὸν Χριστὸ καὶ στὸ ἔθνος.

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη γιὰ τὴν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας δὲν εἶναι μόνο ἀτυχὴς, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνη, διότι ἡ κυρία Σακελλαροπούλου μὲ ὅσα κάνει ὑπονομεύει τὸ κῦρος τοῦ θεσμοῦ ποὺ ἐκπροσωπεῖ.

Κανένα ἀξίωμα δὲν εἶναι «διακοσμητικό». Οὔτε κἂν αὐτὸ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας μὲ τὶς περιορισμένες ἐξουσίες. Κάθε λόγος, ἔργο, κείμενο καὶ συμπεριφορὰ τῶν ἰθυνόντων στέλνει μηνύματα στὸν λαὸ καὶ ἡ κυρία Σακελλαροπούλου δὲν στέλνει αὐτὰ ποὺ ἀξίζουν στὸ ἔθνος καὶ στὸν λαό. Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο νὰ ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα… ἀνασχηματισμοῦ τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.


Ἀπὸ τὸ κύριο ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας δημοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια: