Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2021

Ἡ πρόεδρος ποὺ ἀμφισβητεῖ τὸ Πολίτευμα


Δὲν εἶναι τυχαία ἡ παγερὴ ἀδιαφορία ἕως ἀντιπάθεια ποὺ δείχνει ὁ λαὸς γιὰ τὴν κ. Σακελλαροπούλου.

Βρισκόμαστε 200 χρόνια μετὰ τὸ ἱερὸ 1821 κι ἀνεχόμαστε στὴν κορυφὴ τῆς Πολιτείας ἕνα πρόσωπο ποὺ ὁρκίστηκε μὲν στὸ ὄνομα «εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος», γιὰ νὰ τοὺς τύπους, ἀλλὰ δὲν καταδέχεται νὰ φιλήσει σταυρό. Ἔχουμε στὴν προεδρία τῆς Δημοκρατίας καὶ πληρώνουμε ἁδρὰ καὶ τῆς παρέχουμε ἕνα σωρὸ προνόμια τὴν κ. Σακελλαροπούλου, ποὺ, σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτὰζ τοῦ Μανώλη Κοττάκη, διευθυντὴ τῆς ἐφημερίδας Ἑστία, δὲν ἤθελε κἂν νὰ ἀκουστεῖ ὁ ἐθνικὸς ὕμνος πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς πρωτοχρονιάτικης δοξολογίας στὴ Μητρόπολη Ἀθηνῶν.

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου, ὅπως ἐγράφη ἐδῶ (στὶς 28/12/2020), φωτογραφήθηκε καμαρωτὴ νὰ σερβίρει

συσσίτια σὲ τσεμπεροφορούσες ἰσλαμίστριες δίπλα στὸ ἀκόλουθο σύνθημα:«AirBnB tourists fuck off – Refugees welcome». (Σὲ ἁπλὰ ἑλληνικὰ αὐτὸ σημαίνει «Τουρίστες τοῦ AirBnB νὰ πάτε νὰ γ@μηθ€ῖτε. Οἱ πρόσφυγες, καλοδεχούμενοι».

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου, ἐπιδεικνύει σὲ κάθε εὐκαιρία ὅτι δὲν ἐκπροσωπεῖ τὴν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ ἕναν μικρὸ ἀριθμὸ ἀριστεριστῶν καὶ σκληρῶν νεοταξιτῶν. Αὐτὸ ἔκανε καὶ μὲ τὸ ἄρθρο ποὺ δημοσίευσε στὴν Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν, ὅπου, μεταξὺ ἄλλων ἔγραψε τὸ ἀκόλουθο ἀντιλαϊκό, ἀντιδημοκρατικὸ καὶ ἐλιτίστικο: «Στὴ λαϊκιστικὴ στρέβλωση τῆς δημοκρατίας ἡ λαϊκὴ βούληση συγχέεται μὲ τὴ βούληση τῆς πλειοψηφίας». Δηλαδή, αὐτὰ ποὺ ξέραμε μέχρι τώρα (ἡ πλειοψηφία ἐπιβάλλει τὴ βούλησὴ της γιὰ τὴν πορεία τῆς χώρας μέσω τῶν ἐκλογῶν, σεβόμενη τὰ δικαιώματα τῆς μειοψηφίας) νὰ τὰ ξεχάσουμε.

Σύμφωνα μὲ τὴν κ. Σακελλαροπούλου ἄλλο πρᾶγμα ἡ λαϊκὴ βούληση κι ἄλλο ἡ βούληση τῆς πλειοψηφίας. Καὶ ποιὸς θὰ μας… ἑρμηνεύσει τὴ λαϊκὴ βούληση κ. Σακελλαροπούλου; Κάποιο κόμμα, κάποια ΜΚΟ, κάποιος υπερεθνικὸς ὀργανισμὸς μὲ ἔδρα στὸ Βερολῖνο ἤ τὴν Οὐάσιγκτον; 

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἦταν αντιδημοφιλὲς πρόσωπο πρὶν κἂν προκαλέσει σὲ τέτοιο βαθμὸ τὴν κοινωνία. Στη δημοσκόπηση τῆς MRB τῆς Real News, ποὺ μέτρησε τὰ «πρόσωπα τῆς χρονιᾶς» γιὰ τὸ 2020 καὶ μὲ πρόβλεψη γιὰ τὸ 2021, πάτωσε! Ἦρθε τελευταία μὲ ποσοστὰ 2,3% καὶ 1,1% ἀντίστοιχα!

Καὶ κάθε μέρα ποὺ περνάει τὰ πράγματα ἐπιδεινώνονται γιὰ τὴν δημόσια εἰκόνα της.


Δεν υπάρχουν σχόλια: