Δευτέρα, Ιανουαρίου 04, 2021

200 χρόνια μετὰ τὸ 1821

Ἡ κεντρικὴ εἴσοδος τοῦ τζαμιοῦ τῶν Ἀθηνῶν, στὴν περιοχὴ τοῦ Βοτανικοῦ. 


Ἡ πολιτικὴ τάξη τιμᾶ τὸ ’21 καμαρώνοντας γιὰ τὸ ἰσλαμικὸ τέμενος τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ἔφτιαξε μὲ τὰ χρήματά μας.


Πρώτη καὶ βασικότερη ἀπότιση φόρου τιμῆς στοὺς Ἀγωνιστὲς τῆς Ἐθνεγερσίας, στὸν ἡρωικὸ λαὸ ποὺ βάδισε μέσα στὶς φλόγες τοῦ πολέμου, εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἡ χώρα μας κινδυνεύει νὰ μετατραπεὶ σὲ χῶρο. Ἔχει καταληφθεὶ ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς ποὺ διώξανε τὰ παλικάρια τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ ἡ ἄρχουσα τάξη προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείσει ὅτι αὐτὸ εἶναι καλό! 

Στην Ἀθήνα λειτουργεῖ πλέον τὸ ἰσλαμικὸ τέμενος ποὺ βλέπετε στὴ φωτογραφία. 200 χρόνια… ἔλειπε τέτοιο ἵδρυμα καὶ οὐδεὶς Ἀθηναῖος τὸ εἶχε ἀντιληφθεῖ ἐπειδὴ σὲ κανέναν δὲν χρειαζόταν. Ἡ πολιτικὴ τάξη μᾶς φόρτωσε μὲ ἰσλαμιστὲς καὶ ἡ ἡμισέληνος καταλαμβάνει γοργὰ τὴ θέση ποὺ κατεῖχε ὁ σταυρὸς καὶ ἡ σημαία μας. Σύμφωνα μὲ τὸ ὑπουργεῖο Μετανάστευσης καὶ Ἀσύλου (εὐφημισμός γιὰ τὸ διευθυντήριο Ἐποικισμοῦ τῆς πατρίδας καὶ Ἀλλαγῆς Πληθυσμοῦ) ἕνας στοὺς ἕξι κατοίκους τῆς

Ἀθήνας εἶναι «νόμιμος» μετανάστης (τὴν λέξη «νόμιμος» τὸ γράφουν ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν χωρὶς νὰ διευκρινίζουν ἂν ἡ εἴσοδὸς του ἦταν νόμιμη). Ἐπίσης, τὸ ὑπουργεῖο Ἐποικισμοῦ καὶ Ἀλλαγῆς Πληθυσμοῦ μᾶς ἐνημερώνει ὅτι «ὁ συνολικὸς πληθυσμὸς τῆς πρωτεύουσας ἀνέρχεται σὲ 664.046 κατοίκους καὶ οἱ ἀλλοδαποὶ ποὺ διαμένουν νόμιμα ξεπερνοῦν τοὺς 110.000».

Ἡ εἰκόνα μίας πρωτεύουσας ποὺ ἔχει καταληφθεῖ εἶναι ἰσχυρότερη ὅλα τὰ λόγια ποὺ μποροῦν νὰ γράψουν καὶ νὰ ποῦν οι… τροχονόμοι τῶν ἐποικιστικῶν μπουλυκιῶν, τὰ ὁποία στέλνει ὁ Ερντογὰν στὴν Ἑλλάδα. 

Ἐπίσης, στὰ ἐξουσιαστικὰ ρετιρὲ εἶναι τέτοια ἡ ἐναντίωση στὰ ἑλληνικὰ ἤθη, ἔθιμα καὶ σύμβολα ὥστε ἔχουμε πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ποὺ δὲν καταδέχεται νὰ φιλήσει σταυρὸ στὴν πρωτοχρονιάτικη δοξολογία, ποὺ ἔγινε στὴ Μητρόπολη Ἀθηνῶν καὶ δὲν ἀκούστηκε κἂν ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικὸς ὕμνος! Ὅσα ἑνώνουν, ἐμπνέουν κι ἐμψυχώνουν τοὺς Ἕλληνες ἀπωθοῦν τοὺς ἐξουσιαστές. Εἶναι προφανές, ὅτι αὐτὴ ἡ κατάσταση στα… ρετιρὲ ὑπονομεύει τὰ θεμέλια τοῦ ἐθνικοῦ οἰκοδομήματος καὶ εἶναι θέμα χρόνου νὰ γίνουν ὅλα συντρίμμια. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ πικρὴ ἀλήθεια γιὰ τὴν κατάστασὴ μας. Ὀφείλουμε νὰ προστατεύσουμε τὸ ἔθνος καὶ τὸ λαὸ ἀπὸ τοὺς διαχειριστὲς τοῦ κράτους μὲ τὶς ἀλλόκοτες ἰδέες καὶ τὴν (φαινομενικά) ἀνεξήγητη συμπεριφορά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: