Σάββατο, Ιανουαρίου 23, 2021

Ἕνα ψήφισμα γιὰ τὴν πατρίδα

Μεγάλος ὁ καημὸς τῆς ἐλὶτ γιὰ τὸν Κουφοντίνα. Νὰ ’χαν ἔστω τὸν μισὸ γιὰ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα θέματα τῆς χώρας…

Τὸ νὰ εἶσαι πανεπιστημιακὸς δὲν εἶναι ἀμελητέο. Κατευθύνεις, τοὐλάχιστον ἐν μέρει, τὸ συλλογικὸ ὄχημα πρὸς μία κατεύθυνση. Ἡ πολιτεία ἀναθέτει στὴν ἐπίβλεψη σου τὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι μεριμνᾶς γιὰ τὶς ἐπιστημονικὲς γνώσεις καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν ἰδεῶν μὲ τὶς ὁποῖες θὰ ἀπασχοληθοῦν γιὰ πολὺ καιρὸ οἱ νόες τῶν νέων ἀνθρώπων. Οἱ πανεπιστημιακοὶ ἔμαθαν γιὰ τὶς

μεταγωγὲς τοῦ Κουφοντίνα ἀπὸ τὴ μία φυλακὴ στὴν ἄλλη καὶ εὐαισθητοποιήθηκαν καὶ συνυπέγραψαν κείμενο. 

Καλὸ θὰ ἦταν κάποιος νὰ μᾶς ὑποδείξει κείμενὸ γιὰ τοὺς συγγενεῖς τοῦ Μομφεράτου, τοῦ Ρουσέτη, τοῦ Αξαρλιάν, τοῦ Μάτη, τοῦ Ἀγγελόπουλου, τοῦ Ἀθανασιάδη-Μποδοσάκη, τοῦ Μπακογιάννη, τοῦ Στιούαρτ, τοῦ Βρανόπουλου, τοῦ Περατικοῦ, τοῦ Σόντερς, γιὰ ὅλα τὰ σπίτια ποὺ ἔκλεισαν ἀπὸ τὸν Κουφοντίνα. Κι ἂν δὲν τοὺς περισσεύει πόνος καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς «λίγους» μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς περισσέψει γιὰ τοὺς πολλούς; Ὁ λόγος γίνεται γιὰ τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἔχουν πέσει θύματα γενοκτονιῶν, πογκρὸμ καὶ ποικίλλων διακρίσεων στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικό. 


Ἡ Σμύρνη, ὁ Πόντος, ἡ Πόλη, ἡ Βόρειος Ἤπειρος, τὰ Κατεχόμενα στὴν Κύπρο κι ἕνα σωρὸ ἄλλες περιοχὲς μὲ ἀνθρώπους ποὺ κατεσφάγησαν, πόνεσαν, διώχθηκαν ἐπειδὴ μιλοῦσαν ἑλληνικὰ καὶ ἦταν χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι μᾶλλον ἔχουν περάσει ἀπαρατήρητες ἀπὸ τοὺς ἐν λόγω καθηγητὲς καὶ τὶς καθηγήτριες. Ἕνα ψήφισμα γιὰ τὴν πατρίδα δὲν τοὺς περίσσεψε. Ὁ χρόνος τους, καθὼς φαίνεται, εἶναι λίγος καὶ πολύτιμος καὶ δὲν τὸν διαθέτουν γιὰ… τέτοια.

Εἶναι προφανὲς ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν τὸ ἔχουν οἱ καθηγητὲς καὶ οἱ καθηγήτριες. Ἡ ἡλικία τοὺς εἶναι προχωρημένη, ὁ χαρακτῆρας τους διαμορφωμένος καὶ οἱ ἀντιλήψεις τοὺς παγιωμένες. Δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ περιμένει ἀπὸ ἐκείνους τίποτε ἄλλο παρὰ στήριξη στὸν Κουφοντίνα. Τὸ πρόβλημα, πάλι, τὸ ἔχουν οἱ πολλοί. Ἐπιδιώκουν μία τριτοβάθμια ἐκπαίδευση ποὺ θὰ ἀπευθύνεται στὶς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας, πληρώνουν γιὰ αὐτὴν ἀπὸ τὸ ὑστέρημὰ τους καὶ λαμβάνουν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση ποὺ ἀγωνιᾶ –τουλάχιστον σ’ ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς ἐλὶτ της- γιὰ τὸ καλῶς έχειν τοῦ Κουφοντίνα. Οὕτως ἔχουσιν τὰ πράγματα ἐν Ἑλλάδι…


 


Δεν υπάρχουν σχόλια: